Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldība izsola vairākus nekustamos īpašumus Krasta ielā, Valmiermuižā

2019-05-11

Ceturtdien, 30. maijā, Burtnieku novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisija Valmieras pagasta pārvaldē rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem (turpmāk – Objekti):

  • Krasta iela 26, kadastra Nr. 9690009 0199,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0166), ar kopējo platību 1627 m², izsoles sākumcena 10 049,76 EUR;
  • Krasta iela 28, kadastra Nr. 9690009 0200, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0167), ar kopējo platību 1610 m², izsoles sākumcena 9 449,76EUR;
  • Krasta iela 30 kadastra Nr. 9690009 0201, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0169), ar kopējo platību 1571 m², izsoles sākumcena 9 249,76 EUR;
  • Krasta iela 32, kadastra Nr. 9690009 0202, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0170), ar kopējo platību 1534 m², izsoles sākumcena 9 449,76 EUR;
  • Krasta iela 34, kadastra Nr. 9690009 0203, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0171), ar kopējo platību 1496 m², izsoles sākumcena 9 249,76 EUR.

Objekti atrodas Valmieras pagastā, ciematā - Valmiermuiža. Attālums no Valmieras pilsētas robežas līdz ciematam apmēram 2 km. Pie objektiem pienāk apmierinošas kvalitātes asfalta seguma piebraucamie ceļi. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēgumi iespējami no Krasta ielas.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, 2019. gada 30. maijā plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 29. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Papildu informācija

Izsoles noteikumi (pievienotais fails)

Pielikumi noteikumiem (pievienotais fails)

Tālr. uzziņām: 26536174 (V.Lāne)

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009