Jaunumi

attēls

…Un tad atnāca stāstnieks un muzikants

2019-04-14

Aelita Punkstiņa, Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja

Vai viņi ir divi dažādi cilvēki? Var būt arī tā, bet visbiežāk muzikants savu stāstu izstāsta caur mūzikas skaņām, bet papildina ar zīmīgu tekstu. Un tad viņš visiem patīk! Gandrīz kā lats, teiktu vecos laikos par to patikšanu.

Šogad akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros Rencēnu kapela “Rotas muzikanti” aicināja uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar folkloras kopām raksturīgo muzicēšanu un dažādiem mūzikas instrumentiem. Tā bija iespēja kopīgi muzicēt, sadancot un stāstīt stāstus. Valda Meijera apmācības vārdos un padomos ieklausoties, mūzikas instrumenti ieskanējās gan zinātāju, gan iesācēju rokās. Prieks par jauniešiem, kas atnāca piedalīties un, cerams, sajuta to īpašo kopā muzicēšanas un sadancošanas garu. Alīna un Aivis, Strenču mūzikas skolas audzēkņi, kas atbrauca no Ēveles ar saviem instrumentiem – akordeonu un trompeti, uzzināja par alternatīvu to pielietojumu, atšķirīgu no klasiskajām tradīcijām. Rencēnu puiši braši iekļāvās kopīgajā priekšnesumā ar sitaminstrumentiem.

Par ballē satikto puisi, kas rok kapsētās, pie tam nevis aprok, bet izrok…., par Vecpiebalgas ezera saliņu, kur reiz eņģelis nolaidies, lai spēlētu vijoli, par splīnīgo meitu, kas saņēmusi mācību, lai ballēs nedotu ,,kurvīšus”, par samaksu graudā muzikantiem, kas tiek iepildīta tubā (lasi- iebērta, saproti-ielieta) un vēl un vēl. Par to visu stāstīja Vidzemes stāstnieku kopas dalībnieki, bet nevarēja nepiedalīties arī pārējie, jo stāsts ievelk. Tas ir kā kamols, ko tā vien prasās satīt, ne tikai klausoties, bet arī pašam stāstot. Šarmanti stāsti un dziesmas skanēja kopā ar  Agritu Gruzdiņu, stāstnieci no Rūjienas. Uzmanīgi klausījāmies arī Valmieras stāstnieces Agitas Lapsas un Āraišu ezerpils muzejpedagoģes Sandas Salmiņas stāstos no viņu bagātā krājuma.

Folkloras kopas "Rota” dejotāji Aivars un Indra bija danču meistari, kas ierādīja deju soļus un arī dancis iznāca. Kopumā viss iznāca tik labi, ka bērni atgādināja par  citiem viņu draugiem, kas spēlē tubu (var izmantot arī samaksas ievietošanai!) un citus mūzikas instrumentus un nākošreiz jāņem līdzi. Kopējā pārliecība - tā nebūs pēdējā reize, kad satiksies stāstnieki, muzikanti un dancotāji!

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009