Jaunumi

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas objektam Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā

2019-04-11

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nomas objektam Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no būves ar kad. apzīmējumu 9690 008 0259 001 daļas ar kopējo platību 657,4 m², un zemes gabala ar kad. apzīmējumu 9690 008 0259 daļas 1400 m² platībā. Objekta lietošanas veids ”Katlumāja”(kods 1251), to iespējams mainīt uz “Mazumtirdzniecības” objekts (kods 1230), “Garāžēkas” (kods 1242), “Birojēka”(kods 1220).

Objekta nomas sākumcena ir 540,00 EUR/mēnesī (bez PVN). Objekts tiek iznomāts uz 10 (desmit) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību izsole notiks 2019. gada 18. aprīlī plkst.10.00, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.aprīlim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā, (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads.

Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē ŠEIT, tālr. uzziņām 26536174.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009