Jaunumi

Informācija iedzīvotājiem par iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

2019-04-03

Burtnieku novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Burtnieku novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.

Fiziskām personām:

1. NĪN atvieglojumus 50% apmērā piešķir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā uz taksācijas gada 1. janvāri deklarētajiem:

1.1. Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem par to īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja šis nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

1.2. personām ar barikāžu dalībnieka statusu par to īpašumā esošo nekustamo īpašumu (ēku), kura lietošanas veids ir dzīvošana, ja šis nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta.

2. Burtnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar I vai II grupas invaliditāti, ja nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, piešķir NĪN atvieglojumus 50% apmērā, ja šis nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst attiecīgās personas statusam.

3.Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst attiecīgās personas statusam. Trūcīgām personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas. Maznodrošinātām personām piešķir NĪN atvieglojumu - 25% apmērā.

Informācija par pieteikšanos

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus kārtējam taksācijas periodam, no 1. janvāra līdz 30. jūnijam kādā no Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēm jāiesniedz iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu un noteikumos noteiktie dokumenti.

Burtnieku novada administratīvajā teritorijā uz taksācijas gada 1. janvāri deklarētajiem, lai saņemtu NĪN atvieglojumus pašvaldībā jāiesniedz:

  1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kurā apliecināts, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums (iesnieguma veidlapa);
  2. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai barikāžu dalībnieka statusu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Personām ar I vai II grupas invaliditāti jāiesniedz pašvaldībā:

  1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kurā apliecināts, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums (iesnieguma veidlapa);
  2. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Jāņem vērā!

Iesniegumu NĪN atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgas iesniegt personas, kurām Burtnieku novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi un nomas maksas parāds par nomāto Burtnieku novada pašvaldības īpašumu uz iesnieguma par NĪN atvieglojumu iesniegšanas brīdi nepārsniedz 7,00 EUR.

Personām, kurām Burtnieku novada pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātās personas vai trūcīgas personas (ģimenes) statusu, iesniegums nav jāiesniedz, jo atvieglojums tiek piešķirts, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības informācijas sistēmas datiem.

Plašāka informācija: saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā" (pievienotais fails)

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit