Jaunumi

attēls

Īstenots projekts “Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu plāna īstenošana”

2019-03-28

Burtnieku novada pašvaldība no 2018. gada 14. maija līdz 2019. gada 28. februārim ar Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu īstenoja projektu “Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu plāna īstenošana”.

Projekta mērķis bija novērst pieaugošo Burtnieka ezera aizaugšanu, vairot zivju nārsta vietu un ezerā mītošo putnu ligzdošanas vietu platības, atbrīvot peldvietas un laivu kanālus no apauguma. Ilgtermiņa mērķis – uzlabot ezera ekoloģisko stāvokli, palielināt Burtnieka ezera ainavisko un rekreatīvo vērtību.

Projekta ietvaros veikta niedru un citu virsūdens augu izpļaušana 16,4 ha platībā pie Burtnieku centra kanāla un pludmales, Silzemnieku poldera un ezera stāvkrasta. Darbus veica SIA “BN Komforts”. Sākotnēji bija plānots veikt virsūdens augāja izpļaušanu 39,5 ha platībā, taču 2018. gada vasarā un rudenī niedru pļaušanu būtiski sarežģīja rekordzemais ezera ūdens līmenis. Liela daļa no niedrēm auga vietās, kurās ūdens līmenis bija zemāks par 15 centimetriem. Ar speciālo tehniku šīm vietām piekļūt nevarēja dūņu slāņa dēļ.

Projekta ietvaros tika veikta arī krūmu izciršana ezera piekrastes joslā pie Silzemnieku poldera 25,5 ha platībā. Šo darbu veica IK “Trautas”.

Projekta kopējās izmaksas bija 9043,51 EUR, no tām Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums - 8095,75 EUR, Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējums - 947,76 EUR.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009