Jaunumi

Paziņojums par SIA „Renete” tarifa projektu

2010-09-28

Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” š.g. 24. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza tarifa projektu:
•    ūdens ieguves, uzkrāšanas un sagatavošanas lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un ūdens piegādes no padeves vietas ūdensvada tīkla līdz pakalpojuma lietotājam;
•    notekūdeņu savākšana, novadīšanas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz virszemes ūdensobjektos.


Tarifa projekts aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kas izdoti saskaņā likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Ūdensapgādes pakalpojums ar piedāvāto tarifu 0,41 Ls (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojums ar piedāvāto tarifu 0,54 Ls (bez PVN).


Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes pakalpojumus un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Valmieras ielā 13, Rencēnos, Burtnieku novadā katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00. Ēveles pagasta pārvaldē, Burtnieku pagasta pārvaldē, Matīšu pagasta pārvaldē, Rencēnu pagasta pārvaldē, Vecates pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 17:00 un Rencēnu bibliotēkā Nr.2, Lizdēnos no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 09:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar Māri Heinolu pa tālruņiem – 64268691, 64268330.


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Valmieras iela 13, Rencēni, Burtnieku novads, LV-4232; e-pasts: renete@burtniekunovads.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, fakss: 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasts: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009