Jaunumi

attēls

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2019-02-15

Burtnieku novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 31.08.2018. noslēdza sadarbības līgumu, iesaistoties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4 specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu sarunvalodā dēvē vārdā “PuMPuRS”.

Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Katram projektā ”PuMPuRS” iesaistītajam vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Skolotājiem tiks sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi, veidota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Projekts atbalstīs jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Izvērtējot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus, 2018./2019. m.g. 2. semestrī projektā aktīvi ir iesaistījušās Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pamatskola, Rencēnu pamatskola un Burtnieku Ausekļa pamatskola. Šajās izglītības iestādēs kopā izveidoti 13 individuālā atbalsta plāni, nodrošinot skolēniem papildus konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, krievu valodā un angļu valodā.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2019     
1
2345678
910111213 1415
161718 19 20 2122
23 24252627 2829
30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit