Jaunumi

attēls

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

2019-02-08

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2019. gada 4. marts – 2019. gada 4. aprīlis.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1. Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 372 802,39 EUR.

Mērķis 2. Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR.

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR.

Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66 EUR.

Plašāka informācija pievienotajā failā

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālr. 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit