Jaunumi

attēls

Aicina pieteikt pretendentus konkursam “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2018”

2019-02-01

Foto: Andris Ķesteris

Burtnieku novada pašvaldība, lai apzinātu un godinātu Burtnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot novada uzņēmējdarbības vides attīstību, aicina ikvienu interesentu pieteikt pretendentus konkursam “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2018”.

Par sasniegumiem 2018. gadā uzņēmējus var pieteikt trīs nominācijās:

  • BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2018 (uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir no 1 līdz 3 darbiniekiem);
  • BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2018 (uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir no 4 līdz 20 darbiniekiem);
  • BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2018 (uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir lielāks par 21 darbinieku).

 Konkursā pretendentus var pieteikt arī tematiskajās nominācijās:

  • BURTNIEKU NOVADA GADA MĀJRAŽOTĀJS UN AMATNIEKS 2018 (Pretendentam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, individuālajam komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai vai kā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Pārtikas ražotājiem ir jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā);
  • BURTNIEKU NOVADA GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 2018 (Pretendents (var būt) ir juridiska vai fiziska persona, kura vismaz 1 (vienu) kalendāro gadu nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu);
  • BURTNIEKU NOVADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS 2018 (Pretendents ir uzsācis uzņēmējdarbību pēdējo trīs gadu laikā (vai) un Pretendenta (uzņēmuma kontrolpaketes īpašnieka) vecums nepārsniedz 40 gadus);
  • BURTNIEKU NOVADA GADA JAUNUMS 2018 (Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kura iepriekšējo divu gadu laikā radījusi jaunu produktu vai pakalpojumu vai dibinājusi jaunu uzņēmumu);
  • BURTNIEKU NOVADA ĢIMENE LAUKU SĒTĀ 2018 (vienas ģimenes apsaimniekota lauku saimniecība, kura veic pastāvīgu saimniecisko darbību un kurā saimnieko ģimene vismaz divās paaudzēs);
  • BURTNIEKU NOVADA RĪTDIENAS UZŅĒMĒJS - MAZPULKA DALĪBNIEKS 2018 (Pretendents (var būt) ir biedrības “Latvijas Mazpulki” biedrs, kurš aktīvi darbojas biedrībā un kvalitatīvi īstenojis individuālos vai grupu projektus);
  • BURTNIEKU NOVADA GADA LEADER PROJEKTS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPĀS 2018 (Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kurš veicinājis uzņēmējdarbības attīstību, radot jaunu produktu, pakalpojumu vai esošos attīstījis pēdējo trīs gadu laikā).

Izvirzīt pretendentus var no 1. līdz 25. februārim jebkurš interesents, saskaņojot to ar pašu konkursa dalībnieku,aizpildot konkursa pieteikuma formu elektroniski (saite uz pieteikuma formu) vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Dalībai konkursā var pieteikt Burtnieku  novada administratīvajā  teritorijā  reģistrētus  uzņēmumus  (to  struktūrvienības) un uzņēmējus, kuru saimnieciskā darbība noris Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji.

Plašāka informācija konkursa nolikumā (pievienotais fails)

Konkursa „Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2018” mērķis ir godināt Burtnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Burtnieku novadā, un veicināt Burtnieku novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus. Konkurss norisinās no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 5. aprīlim.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009