Jaunumi

Darbu uzsāk audžuģimeņu apmācības grupa

2009-10-19

Oktobrī un novembrī darbu sāk jauna audžuģimeņu apmācības grupa. Tajā ir iespēja piedalīties Vidzemes reģiona ģimenēm, kas nolēmušas iegūt audžuģimenes statusu. Burtnieku novadā pašlaik ir septiņas šādas ģimenes.

Audžuģimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildniecība. Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja bērna vecāki ir miruši, ja bērns ir atrasts, ja bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, ja bērna vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības, ja bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, ja izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem, kā arī gadījumos, kad vecāki ilgstoši slimo.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, bāriņtiesai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, iesniegums noteiktā formā, kas paredzēts audžuģimeņu statusa saņemšanai, kā arī ārsta izziņa par veselības stāvokli. Kā viens no pamatnosacījumiem ir vecuma ierobežojums no 25 līdz 60 gadiem. Mēneša laikā bāriņtiesa izskata dokumentus un izvērtē ģimenes piemērotību, veicot arī tās dzīves apstākļu apskati. Ja pretendenti tiek atzīti par piemērotiem audžuģimenes funkciju pildīšanai, tad seko bezmaksas apmācību kurss, kas šajā un nākamajā mēnesī notiks Smiltenē. Pēc tā noklausīšanās notiek atkārtotas pārrunas ar bāriņtiesu, kas pieņem galalēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu.

Audžuģimenēm paredzēts īpašs atbalsts gan no valsts, gan pašvaldības. Valsts katru mēnesi piešķir pabalstu 80 latu apmērā neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita, kā arī pabalstu bērna uzturam, kas ir ne mazāks kā 27 lati mēnesī. Pašvaldība katra nosaka savam budžetam atbilstošu palīdzību, un Burtnieku novadā pabalsts noteikts 100 latu apmērā.
Sīkāku informāciju par audžuģimeņu apmācībām var sniegt Burtnieku novada Valmieras pagasta sociālā darbiniece Ieva Ruka un Vidzemes reģiona konsultante audžuģimeņu jautājumos Līga Mergina (tālr. 29451082), pie kuras arī var pieteikties dalībai grupā. Nodarbības notiks Smiltenes bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās Galdnieku ielā 10.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit