Jaunumi

Piedalies ideju konkursā „Mans kultūras parks pie Valmiermuižas tornīša”

2010-08-26

Burtnieku novada pašvaldība aicina gan sava, gan apkārtējo novadu iedzīvotājus piedalīties ideju konkursā „Mans kultūras parks pie Valmiermuižas tornīša” jeb par objekta Dzirnavu ielā 1, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā piekrītošās teritorijas (t.s. Valmiermuižas parks un tornītis) izmantošanas iespējām iedzīvotāju skatījumā.

Konkursa mērķis ir gūt iespējami labākās attīstības idejas par Valmiermuižas parka, tornīša un tiem pieguļošās teritorijas turpmākās izmatošanas iespējām. Kā arī, izmantojot radošu sacensību, iegūt iespējami dažādas idejas un risinājumus, lai rastu veiksmīgāko parka vizuālā tēla risinājumu.

Savus priekšlikumus ideju konkursam iedzīvotāji var iesniegt līdz pat 1. decembrim plkst. 10:00 Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pag., Burtnieku novadā, LV-4219, nosūtot pa pastu, e-pastu valmieras.pagasts@burtniekunovads.lv vai iesniedzot personīgi 4. kabinetā.

Ideju konkursa nolikums publicēts pašvaldības mājas lapā internetā www.burtniekunovads.lv, sadaļā „Normatīvie akti, plānošanas attīstības un citi dokumenti”, „Nolikumi” un ir brīvi un tieši elektroniski pieejams visām ieinteresētajām personām.





ZIŅU ARHĪVS



2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009