Jaunumi

Stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi

2010-08-02

2010. gada 1. augustā stājās spēkā Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi:
•    nr. 11/ 2010 “ Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Burtnieku novadā”.
•    nr. 12/2010 “Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā”.
•    nr. 13/2010. “ Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kartība Valmieras pagastā” atzīšanu par spēkā neesošiem”.
•    nr.14/2010 “Par Ēveles pagasta padomes 2001.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Nodeva par pagasta padomes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un to kopijām” atzīšanu par spēkā neesošiem”.
•    nr.15/2010 „Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.
•    nr.16/2010 „Par Burtnieku novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu tarifiem”.
•    nr.18/2010 „Par neapbūvētu Burtnieku novada domei piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv sadāļā „Domes dokumenti”/”Saistošie noteikumi”.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009