Jaunumi

attēls

Vīsraga dabas takā uzsākta skatu torņa būvniecība

Jūlija sākumā Vīsraga dabas takā, Burtniekos, uzsākta skatu torņa būvniecība un takas atjaunošana. Paredzēts, ka skatu tornis būs 10m augsts un atradīsies Burtnieka ezera krastā. Projekta “Dabas mantojuma objekta – “Vīsraga dabas takas atjaunošana”” ietvaros uzstādīs arī jaunas informatīvās plāksnes, solus un atkritumu urnas.

Vīsraga dabas taka tika izveidota 2006. gadā. Tās sākums ir no Burtnieku muižas parka vārtiem. Diemžēl, laikam ejot, dabas taka bija zaudējusi savu pievilcību tūristu vidū. Reiz tur esošais skatu tornis pirms pāris gadiem tika demontēts, jo bija kļuvis nedrošs apmeklētājiem. Arī uzstādītās informatīvās norādes ir savu laiku nokalpojušas gan vizuāli, gan saturiski. Ar šo projektu Burtnieku novada pašvaldība vēlas padarīt Vīsraga dabas taku pievilcīgāku tūristiem, Burtnieku parku iecienījušajiem kāzu svinētājiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Jaunais skatu tornis atradīsies tuvāk Burtnieku centram, nekā iepriekšējais tornis. Šī vieta ir ērti sasniedzama ne vien tiem takas apmeklētājiem, kas gatavi mērot ceļu līdz pat zirgu ganībām un Ēķinupes palieņu pļavām, kur sākotnēji atradās skatu tornis, bet pieejama arī Burtnieku viesiem, kuri nav iecerējuši doties garā pastaigā, bet vēlas pavērties uz Burtnieka ezeru no augstāka skatu punkta. Skatu tornis būs pievilcīgs arī putnu un dabas vērotājiem, jo tā pakājē sākas dabas lieguma Natura 2000 teritorija "Burtnieka ezera pļavas".

Projekts “Dabas mantojuma objekta – “Vīsraga dabas takas atjaunošana”” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 28 403.61 eiro, no kurām atbalsta intensitāte ir 90% apmērā ar Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Burtnieku novada pašvaldība

Dabas mantojuma objekta – “Vīsraga dabas takas atjaunošana”

Nr.16-09-AL29-A019.2201-000002

Burtnieku novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma "Darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 16-09-AL29-A019.2201-000002 ir atjaunojusi dabas mantojuma objektu – “Vīsraga dabas taku”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009