Jaunumi

21. jūlija domes sēdes darba kārtība

2010-07-19

21. jūlijā plkst. 10:00 Burtnieku novada administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

Darba kārtība


1.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
2.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
3.    Par automašīnas iegādi.
4.    Par precizējumiem Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
5.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””
6.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””.
7.    Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā” apstiprināšanu.
8.    Par pašvaldības dalību SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
9.    Par  pašvaldības dalību SIA „VTU Valmiera”.
10.    Par Burtnieku novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
11.    Par finansiālo atbalstu Valmieras pagasta pensionāru biedrībai „V.P.MEŽĀBELE”.
12.    Par pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
13.    Par papildus līdzekļu piešķiršanu skolas piederumu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem uzsākot jaunu mācību gadu.
14.    Par Burtnieku novada bibliotēku krājuma veidošanas komisiju.
15.    Par telpu nomas līguma nosacījumu grozīšanu.
16.    Par dienesta dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
17.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu” apstiprināšanu.
18.    Par pašvaldības saistošo noteikumu „Burtnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
19.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Krūmiņi” Burtnieku novadā, Valmieras pagastā.
20.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Jaundaudži” Burtnieku novadā Valmieras pagastā.
21.    Par lietas izbeigšanu.
22.    Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu.
24.    Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
25.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
26.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaungruntes”, Matīšu pagasts.
27.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Riņņi”, Vecates pagasts.
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu.
29.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Akmeņkalni” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā.
30.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Vecrīderi” Burtnieku novadā Ēveles pagastā.
Papildus jautājumi:
31.   


ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit