Jaunumi

attēls

Tiks realizēts projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Iesaisties tajā arī tu!

2017-01-27

Labklājības ministrija, sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju Altum”, šā gada 25.janvārī Cēsīs organizēja informatīvo semināru par reģistrēšanos un atbalsta saņemšanas iespējām Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā ESF) finansētā projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Lai veicinātu sociālo uzņēmumu izveidi, 2015.gada rudenī darbu uzsāka Saeimas darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija radīt Latvijas situācijai piemērotu sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu un virzīt to tālākai pieņemšanai LR Saeimā. Sociālā uzņēmējdarbība ir vēl viens veids kā risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kuras nevar atrisināt valsts un nerisina citi uzņēmējdarbības veidi.

Pērn 15.decembrī LR Saeimā pirmajā lasījumā tika pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likums, kas paredz, ka sociālā uzņēmuma statusu Latvijā varēs iegūt komersants (plānotā spēkā stāšanās 2018. gada 1. janvāris).

Cēsīs semināra laikā Labklājības ministrijas pārstāvji klātesošajiem sniedza jēdziena “sociālā uzņēmējdarbība” skaidrojumu un īsu informāciju par ministrijas pārziņā esošā ESF projekta mērķiem un aktivitātēm.

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

 • Sociālā uzņēmuma izveides mērķis ir vērsts uz sociālo vai sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanu;
 • Sociālie uzņēmumi ir tirgus dalībnieki, kuri ražo preces vai piedāvā pakalpojumus;
 • Sociālie uzņēmumi gūto peļņu investē sociālā mērķa sasniegšanai (tā netiek izmaksāta dividendēs uzņēmuma akcionāriem);
 • Tiek nodarbināti algoti darbinieki.

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai Latvijā. Arī paredzēt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem, lai veicinātu personu ar invaliditāti un ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātību.

Projekta aktivitātes ir sekojošas:

 • Sabiedrības izpratnes veidošanas un izglītošanas pasākumi par sociālās uzņēmējdarbības pazīmēm un kritērijiem;
 • Reģistra izveidošana, kurā tiek reģistrēti sociālie uzņēmumi, kas pretendē uz Grantu atbalstu;
 • Grantu atbalsta programmas dalībnieku atlase un reģistrēšana;
 • Finansiāla atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem Grantu atbalsta programmas ietvaros, kuru administrē un uzrauga AS “Attīstības finanšu institūciju Altum”;
 • Atbalsta (tai skaitā konsultāciju) sniegšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Ņemot vērā, ka šobrīd jaunais Sociālās uzņēmējdarbības likums vēl nav stājies spēkā, bet ir uzsākta ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” realizācija, tad 2017. gadā projekta ietvaros realizētā Grantu atbalstam varēs pieteikties arī biedrības un nodibinājumi, kuru pamata darbības mērķis ir vērsts uz sociālo vai sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanu.

Jāpiemin, ka seminārā AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” pārstāvji sniedza vispārēju ieskatu finansējuma saņemšanai sociālās uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Finansiālais atbalsts tiks sniegts Grantu atbalsta veidā, bet, kā uzsver Labklājības ministrijas pārstāvji, Granta atbalsts nav pabalsts. Tas paredzēts dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu sociālo uzņēmumu atbalstam biznesa projektu īstenošanai.

Uz Granta atbalstu varēs pretendēt:

 1. pasākumu dalībnieki –  biedrības, nodibinājumi un komersanti (SIA, AS), kuri atbilst noteiktajiem sociālo uzņēmumu kritērijiem un ir  reģistrēti LM Pasākumu dalībnieku reģistrā.
 2. sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji – fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, ir piedalījušās/uzvarējušas LM rīkotā ideju konkursā.

Atbalstāmās izmaksas:

 • Ilgtermiņa ieguldījumi (nav ierobežojumu uz ieguldījumu veidiem, var finansēt arī nemateriālos ieguldījumus);
 • Apgrozāmie līdzekļi;
 • Apmācību, konsultāciju izdevumi;
 • Nodarbināto atlīdzības izmaksas (darba alga).

Atbalsta apmērs:

 • Granta finansiālo atbalstu nosaka atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apmēram un darbības pieredzei:
  • nepārsniedzot 50% no pēdējo 3 gadu vidējā agrozījuma vai
  • pēdējo 3 gadu vidējā bilances vērtība reiz 1,5.
 • Maksimālais atbalsts jaundibinātiem pasākuma dalībniekiem/uzsācējiem ir līdz 20 tūkstošiem eiro;
 • Maksimālais atbalsts pasākuma dalībniekiem ar darbības laiku līdz 3 gadiem ir līdz 50 tūkstošiem eiro
 • Papildus Granta finansiālajam atbalstam, biznesa projekta īstenošanā atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% līdzfinansējums (savi resursi/ārējs finansējums, kas nav komercdarbības atbalsts).

Paredzētais biznesa projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2 gadiem. Atbalsta saņēmējs varēs saņemt finanšu atbalstu vairāk nekā vienu reizi, ja atbalstītais projekts būs sekmīgi realizēts un izpildīti visi iepriekšējā finanšu atbalsta līguma nosacījumi.

Pašlaik Latvijā darbojas vairāki uzņēmumi un organizācijas, kas risina sociālus jautājumus un atbilst sociāla uzņēmuma būtībai, kritērijiem vai principiem. Piemēram, “Otrā elpa”, “Hoop”, “Mammu.lv”, “Drošības poga”, “Dvēseles veldzes dārzā”, “Ghetto, Wooly World”, “Lude”.

Arī Burtnieku novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, tostarp uzņēmējus un biedrības, piedalīties projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Plašāku informāciju par sociālo uzņēmējdarbību var iegūt Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv,  kā arī sazinoties ar projekta vadītājiem Ingeborgu Lindi, Rafiku Misirovu.

Dokumenti un veidlapas sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādei būs pieejamas mājaslapā www.altum.lv.

Informāciju par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā var iegūt biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” www.socialauznemejdarbiba.lv

Raksta autors: Burtnieku novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājās vietniece Santa Rāviča

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit