Jaunumi

attēls

Iegūsti jaunas zināšanas par lopkopību

2017-01-24

No 26.janvāra līdz jūnijam interesentiem iespēja apmeklēt dažādus Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotos seminārus.   Tajos būs iespēja no nozares ekspertiem uzzināt visu par kazkopību, dzīvnieku labturības prasībām, inovācijām ražošanas procesā un citām lopkopjiem saistošām tēmām. Semināriem var pieteikties aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama šeit. Pēc tam anketa jānosūta uz daiga.silina@llkc.lv                                                                                                                                                                                  

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

Mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana.

ES 100% apmērā apmaksāta programma

Grupas nr. LLKC03Vl03

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

26.01.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Dzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Dzīvnieku ganāmpulku novietņu reģistrēšanas nosacījumi

10:00

13:00

4

 

Dainis Arbidāns, LLKC lopkopības nodaļas vetrinārmedicīnas speciālists

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

26.01.2017

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Dzīvnieku ganāmpulku novietņu reģistrēšanas nosacījumi

13:30

16:30

4

 

Dainis Arbidāns

27.01.2017.

z/s „Jasmīni”, Kārķu pagasts Valkas nov.

Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā

10:00

13:00

 

4

Dainis Arbidāns

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

27.01.2017.

z/s „Tiltgaļi” Naukšēnu pagasts , Naukšēnu nov.

Dzīvnieku uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā

13:30

15:00

 

2

Dainis Arbidāns

27.01.2017.

z/s „Tiltgaļi” Naukšēnu pagasts , Naukšēnu nov.

Dzīvnieku audzēšanas ekonomiskie aprēķini saimniecībā

15:00

16:30

 

2

Dainis Arbidāns

       

Kopā:

8

8

 

16

 


Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās .

ES 100% apmērā apmaksāta programma

Grupas nr. LLKC04Vl04

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

8.02.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām

10:00

12:15

3

 

Dainis Arbidāns

   

Pusdienas

12:15

12:45

     

8.02.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem

12:45

15:00

3

 

Dainis Arbidāns

8.02.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Svarīgākie mikroklimata un turēšanas faktori (blīvums, gaisa temperatūra, gaismas režīms u.tml.)

15:00

16:30

2

 

Dainis Arbidāns

14.02.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā

10:00

13:00

4

 

Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

14.02.2017

Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām

13:30

16:30

 

4

Anita Siliņa

17.02.2017.

SIA „Agro Kaķenieki” Annenieku pagsts Dobeles novads

Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

10:00

13:00

 

4

Dainis Arbidāns

   

Pusdienas.

13:00

13:30

     

17.02.2017.

SIA „Agro Kaķenieki” Annenieku pagsts Dobeles novads

Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos.

13:30

15:00

 

2

Dainis Arbidāns

17.02.2017.

SIA „Lestene” Lestenes pagsts Tukuma novads

Dzīvnieku veselības profilakse saimniecībā.

15:00

16:30

 

2

Dainis Arbidāns

       

Kopā:

12

12

 

24

 


Mācību tēma: Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai

ES atbalsta intenitāte ir 50% vai 90% ( Ja saimniecībai pēdējā noslēgtā gada deklarācijā neto apgrozījums  (ieņēmumi no lauksaimniecības) ir līdz 15000 eur- atbalsts 90%, ja pārsniedz 15000 EUR – 50%)

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

21.02.2017.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Profilaktisko pasākumu ganāmpulka veselības nodrošināšanas loma ekonomiskā un efektīvā saimniekošanā.

10:00

10:45

1

 

Dainis Arbidāns

21.02.2017.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Dzīvnieku veselības stāvokļa izvērtēšanas nosacījumi.

10:45

11:30

1

 

Dainis Arbidāns

21.02.2017.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Slaucamo govju biežāko veselības problēmu cēloņi, pazīmes un konstatācija

11:30

13:00

2

 

Dainis Arbidāns

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

21.02.2017.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Profilaktiskie pasākumi biežāko veselības problēmu novēršanai

13:30

15:00

2

 

Dainis Arbidāns

21.02.2017.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Profilaktisko pasākumu un problēmu novēršanas plāns

15:00

16:30

2

 

Dainis Arbidāns

22.02.2017.

„Tūjsmuiža ZS Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūjasmuiža.Kristīne Mauliņa 29361130

Laba dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanas apguve. Govs signāli problēmu diagnostikā.

10:00

13:00

 

4

Dainis Arbidāns

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

22.02.2017.

Lēdurga,“J.Gierkena Z/S” .Direktors Mārtiņš Gierkens 26528756

Labturības apstākļu novērtēšana ganāmpulkā.

13:30

16:30

 

4

Dainis Arbidāns

       

Kopā:

8

8

 

16

 


Mācību tēma: Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (Prakses saimniecību apmeklējums Čehijā . Brauciens notiks no 12.03.-18.03)

ES atbalsta intenitāte ir 50% vai 90% ( Ja saimniecībai pēdējā noslēgtā gada deklarācijā neto apgrozījums  (ieņēmumi no lauksaimniecības) ir līdz 15000 eur- atbalsts 90%, ja pārsniedz 15000 EUR – 50%)

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

28.02.2017

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Jaunākās inovatīvās tehnoloģijas piena lopkopībā.

10:00

13:00

4

 

Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

28.02.2017

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Zinātnes atziņu pielietojamība un moderno tehnoloģiju iespējas piena lopkopības produkcijas kvalitātes paaugstināšanā

13:30

16:30

4

 

Silvija Dreijere

1.03.2017.

Valmiera Mūrmuižas 9.

Ganāmpulka palielinājums - iespējas un draudi.

10:00

11:30

2

 

Anita Siliņa

1.03.2017.

Valmiera Mūrmuižas 9.

Ekonomisko aspektu izvērtējums dažādām tehnoloģiju.

11:30

13:00

2

 

Anita Silliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

1.03.2017.

Valmiera Mūrmuižas 9.

Kūts plānošana dzīvnieku grupām atbilstoši to fizioloģiskajām vajadzībām.

13:30

16:30

4

 

Anita Siliņa

14.03.2017.(  Izbrauc 12.03)

Praktiskās nodarbības Čehijā

Produktīva piena ganāmpulka audzēšanas un turēšanas sistēmu novērtēšana modernā saimniecībā.

Praktiskās nodarbības Čehijas piensaimniecībās

10:00

13:00

 

4

Daiga Siliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

14.03.2017.

Praktiskās nodarbības Čehijā

Prakses un zinātnes atziņu pielietojamība piena lopkopībā, to analīze

Praktiskās nodarbības ārzemēs

13:30

16:30

 

4

Anita Siliņa

15.03.2017.

Praktiskās nodarbības Čehijā

Inovatīvu lopkopības produktu ražošanas praktiskie risinājumi.

Praktiskās nodarbības ārzemēs

10:00

13:00

 

4

Daiga Siliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

15.03.2017Atgriešanās 18.03.

Praktiskās nodarbības Čehijā

Inovatīvu lopkopības produktu ražošanas praktiskie risinājumi.

Praktiskās nodarbības ārzemēs

13:30

16:30

 

4

Daiga Siliņa

       

Kopā:

16

16

 

32

 


Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka plānošana un apsaimniekošanas nosacījumi

ES atbalsta intenitāte ir 50% vai 90% ( Ja saimniecībai pēdējā noslēgtā gada deklarācijā neto apgrozījums  (ieņēmumi no lauksaimniecības) ir līdz 15000 eur- atbalsts 90%, ja pārsniedz 15000 EUR – 50%)

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

22.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Ganāmpulka izveidošanas un paplašināšanas plānošanas pamatnosacījumi

10:00

13:00

3

 

Anita Siliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

22.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Šķirņu vai krustojumu izvēle atbilstoši ražošanas mērķiem un turēšanas tehnoloģijām.

13:30

15:00

3

 

Anita Siliņa

22.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Turēšanas tehnoloģiju ekonomiskais vērtējums atkarībā no ganāmpulka lieluma

15:00

16:30

2

 

Anita Siliņa

23.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Lopbarības vajadzības plānošana un kvalitatīvas lopbarības sagatavošana

10:00

12:15

3

 

Anita Siliņa

   

Pusdienas

12:15

12:45

     

23.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Ganāmpulka paplašināšana

12:45

15:00

1

2

Anita Siliņa

23.03.

Valmiera , Mūrmuižas 9.

Lopbarības kvalitātes novērtēšana (siens, skābsiens, skābbarība) un analīze

15:00

17:15

 

2

Anita  Siliņa

28.03.

z/s” Robežnieki „

Savstarpējās atbilstības prasības, ganāmpulka apsaimniekošanas un paplašināšanas izvērtējums konkrētā saimniecībā

10:00

13:00

 

4

Daiga Siliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

   

Daiga  Siliņa

28.03.

 

Lopbarības ražošanas tehnoloģiju izvēle atbilstoši ganāmpulka lielumam.

13:30

16:30

 

4

 
       

Kopā:

12

12

 

24

 


Mācību tēma: Inovācijas zaļās ražošanas jomā .Prakses saimniecību apmkelējums Holandē no 19.04- 26.04. Programmā ir iekļauta ekskursija uz Keukenkofas dārziem un  Ziedu parādes gājiens!

ES 100% apmērā apmaksāta programma

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

12.04.

Valmiera Mūrmuižas 9

Atjaunojamo energo resursu veidi.

10:00

11:30

2

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms.

12.04.

Valmiera Mūrmuižas 9

Enerģētiskie augi. Lapu koki un krūmi bioenerģijai.

11:30

13:00

2

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

 

pusdienas

           

12.04

Valmiera Mūrmuižas 9

Enerģētiskie zālaugi. Kukurūza. Rapsis.

13:30

15:00

2

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

12.04

Valmiera Mūrmuižas 9

Saules un vēja enerģija, siltumsūkņi.

15:00

16:30

2

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

13.04

Valmiera Mūrmuižas 9.

Biogāzes ražošanas process un izejvielas.

10:00

13:00

4

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

   

Pusdienas

13:00

13:30

   

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

13.04

Valmiera Mūrmuižas 9.

Kūtsmēslu un notekūdeņu dūņu izmantošana biogāzes ražošanā.

13:30

16:30

4

 

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

24.04

 

Organiskā mēslojuma uzglabāšana, iekārtas, izkliedes veidi, dažādu atjaunojamās enerģijas veidu to ieguves tehnoloģiju apgūšana Praktiskās nodarbības Holandē

10:00

13:00

 

4

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

24.04.

 

Saimniekošanas tehnoloģiju noteikšana

Praktiskās nodarbības Holandē

13:30

16:30

 

4

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

25.04

 

Jaunākās vidi saudzējošās tehnoloģijas, Praktiskās nodarbības Holendē

10:00

13:00

 

4

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

25.04

Atgriešanās 30.04.

Enerģijas ražošanas blakusproduktu izmantošana kultūraugu mēslošanā Praktiskās nodarbības Holandē

13:30

16:30

 

4

Alfons Spēks. LLKC Talsu biroja vadītājs, agronoms

       

Kopā:

16

16

 

32

 


Mācību tēma: Netradicionālo dzīvnieku audzēšana- KAZKOPĪBA (t.sk. nozares konkurētspēja, audzēšanas metodes, tehnoloģijas, vides prasības) (dzīvnieku vai augu suga pēc izvēles) Lopkopības programma ar prakses saimniecību apmkelējumu Vācijā no 3.06.-9.06.

ES atbalsta intenitāte ir 50% vai 90% ( Ja saimniecībai pēdējā noslēgtā gada deklarācijā neto apgrozījums  (ieņēmumi no lauksaimniecības) ir līdz 15000 eur- atbalsts 90%, ja pārsniedz 15000 EUR – 50%)

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

2.05.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Netradicionālās lopkopības: kazkopības nozares raksturojums un konkurētspēja Eiropas Savienībā un Latvijā. Konkurētspējas ekonomiskais vērtējums.

10:00

11:30

2

 

Anita Siliņa , LLKC Lopkopības kompetenču centra cadītāja

2.05.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Kazu bioloģiskās īpatnības. Šķirņu un krustojumu izvēle.

11:30

13:00

2

 

Anita Siliņa

   

Pusdienas

13:00

13:30

     

2.05.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Dzīvnieku labturības un vides prasības ražojošās saimniecībās.

13:30

15:00

2

 

Anita Siliņa

2.05.2017.

Valmiera, Mūrmuižas iela 9.

Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšanas pamatprincipi.

15:00

16:30

2

 

Anita Siliņa

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit