Jaunumi

attēls

No jaunā gada uz pusi samazinātas pieslēguma maksas maģistrālajiem tīkliem

2016-12-28

Lai paplašinātu iespēju mājsaimniecībām un komersantiem pieslēgties centralizētajiem komunikāciju tīkliem, SIA “Valmieras ūdens” valde apstiprinājusi jaunus noteikumus par pievienošanos tā īpašumā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. No 2017. gada 1. janvāra uz pusi samazināta maksa par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem, nosakot to 60,50 euro apmērā, ieskaitot PVN par katru pievienošanās vietu.

Pateicoties piesaistītajām investīcijām no Eiropas Savienības struktūrfondiem, pēdējo desmit gadu laikā veikti plaši izbūves un rekonstrukcijas darbi, lai paplašinātu un padarītu pieejamākus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Valmieras pilsētas iedzīvotājiem. Kopumā izbūvētas simtiem pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai, kas ļauj mājsaimniecībai pēc pievienošanās maģistrālajiem tīkliem ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī videi draudzīgi apsaimniekot saražotos notekūdeņus.

  SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks: “Kopumā pēdējo trīs gadu laikā iespēju pievienoties maģistrālajiem tīkliem izmantojuši vairāk nekā 400 namīpašnieku. Taču jāsaka, ka pievienojuma vietas izbūvē īpašumiem apstākļi un vajadzības ir atšķirīgas, tāpēc vispirms aicinām uz individuālu sarunu mājokļa īpašniekus mūsu Klientu daļā, lai pārrunātu veiksmīgākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus tieši viņu situācijā.”

 Pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu pabeigšanas Valmieras pilsētā SIA “Valmieras ūdens” nodrošina 99 procentiem mājsaimniecību iespēju pievienoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Plašāku informāciju par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr. 64226001).

Raksta autors: SIA “Valmieras ūdens”

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009