Jaunumi

attēls

Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām

2016-12-14

Burtnieku novada pašvaldībā saņemts M/k “PĀRGAUJA” valdes priekšsēdētāja iesniegums par medību tiesību nomas piešķiršanu uz pašvaldības īpašumā esošajām medību platībām ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem:

Vecates pagastā – Nr. 9692 004 0123; Nr. 9692 004 0127; Nr. 9692 004 0128; Nr. 9692 004 0129; Nr. 9692 004 0045; Nr. 9692 001 0020; Nr. 9692 001 0036.

Citu medību tiesību nomas pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami pašvaldībā līdz 27.12.2016.

Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību uz pašvaldības īpašumā esošajām medību platībām nosaka Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 16. marta noteikumi Nr. 8/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009