Jaunumi

attēls

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

2016-11-21

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, sākot ar 2017.gadu, mainās mikrouzņēmumu nodokļa likme un tajā vairs netiek ietvertas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās iemaksas), tāpēc  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pienākums veikt obligātās iemaksas par katru mikrouzņēmuma darbinieku.

Mikrouzņēmuma darbinieks ir arī fiziskā persona, kura reģistrējusi VID saimniecisko darbību un izvēlējusies maksāt mikrouzņēmuma nodokli.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme nākamgad tiek samazināta līdz 5 procentiem, bet, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” par katru mikrouzņēmuma darbinieku ir jāveic obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par trīs ceturtdaļām no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma darbiniekam aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi, kāda ir noteikta darba ņēmējam un darba devējam (vispārējā gadījumā 34,09 %).

1.Piemērs: Mikrouzņēmuma darbinieka alga ir 200 eiro. Summa, no kuras tiek aprēķinātas obligātās iemaksas, nedrīkst būt mazāka par ¾ no valstī noteiktās minimālas mēneša algas (2017.gadā tā būs 380 eiro).

Aprēķina summu, no kuras atskaitīs obligātās iemaksas: ¾ no 380 = 285 eiro.

Aprēķina obligātās iemaksas apmēru: 34,09 % no 285 = 97,16 eiro.

2.piemērs: Mikrouzņēmuma darbinieka alga ir 400 eiro.

Aprēķina obligātās iemaksas apmēru: 34,09 % no 285 = 97,16 eiro.

Var rēķināt arī no faktiskās algas: 34,09% no 400 = 136,36 eiro.

Nodokļa maksājumu sedz darba devējs vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību

Minimālo iemaksu objekts par  zemāk minēto darbinieku  2017.gadā nav mazāks par 3/8 no noteiktās minimālās darba algas, tas ir no 142,50 eiro:

1) par notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2) par personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) par personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un šī persona pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;

4) par personām ar I un II grupas invaliditāti;

5) pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;

6) par personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.

Atgādinām, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir iespēja mainīt izraudzīto nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju. Atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa var līdz 2016.gada 15.decembrim, iesniedzot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. Savukārt pieteikties citam nodokļu maksāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā laikā iesniedzot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. Pieteikumus VID joprojām var sūtīt arī pa pastu vai arī personiski ierasties jebkurā tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – darba devējam –, ja tas atteiksies no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.decembrim rakstiski informēt savus darbiniekus, ka ar 2017.gadu pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas no tā tiks ieturēts algas nodoklis un veiktas obligātās iemaksas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

Plašāka informācija par mikrouzņēmumu nodokli pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi” – “Mikrouzņēmumu nodoklis”.

Informācija par citiem nodokļa maksāšanas režīmiem ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem” vai “Saimnieciskās darbības veicēji”.

Detalizēta informācija par minimālo obligāto iemaksu veikšanu mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi”- “Mikrouzņēmuma nodoklis”- Informatīvie un metodiskie materiāli”- “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam- mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnes sadaļā “Kontakti”.

Raksta autors: Sarmīte Grāpēna, VID Nodokļu pārvaldes Valmieras klientu apkalpošanas centra vadītāja

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2019     
1
2345678
910111213 1415
161718 19 20 2122
23 24252627 2829
30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit