Jaunumi

attēls

11.novembrī, kad Latvijā atzīmējam Lāčplēša dienu, piejūras pilsētā Salacgrīvā pulcējas jaunie Latvijas dzejnieki. Ciemos pie sevis no visas Latvijas, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, aicināja Salacgrīvas novada bibliotēka un tās direktore Hedviga Inese Podziņa. Tā šogad bērni, jaunieši,  pasākuma viesi un Latvijas vecākās paaudzes dzejnieki  tikās Salacgrīvas kultūras namā Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursā. Konkurss, kas norisinās reizi divos gados, šogad vienkopus  jaunos dzejniekus saveda  ar nosaukumu “Latvji, brauciet jūriņā!”

Kā ierasts, arī šajā konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Valmieras reģiona. Viņi arī apbalvoto un atzinības guvušo pulkā. Īpašu  suminājumu saņema Burtnieku novada jaunie dzejnieki un viņu radošo darbu konsultanti. 2.-3. klašu grupā 1. vietu ieguvis   Ēveles pamatskolas skolēns Aivis Kalniņš, bet 2. vieta Elzai Zutei. Ēveliešu pulkā arī Strenču vidusskolas skolniece Arta Karnāte, kas saņem atzinību. Viņus konkursam gatavoja un konsultēja bibliotekāre Aelita Punkstiņa un skolotājas Gunita Vavžika, Ilze Šteinberga.

Savukārt Rencēnu pamatskolas skolēni 1.-3. vietu ieņēmuši 8.-9. klašu grupā. 1. vieta tika Viktorijai Smirnovai, 2. vieta tika Lienei Štokrozei, bet 3. vieta tika Elīnai Bombakai. Viņu konsultante – Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja, skolotāja  Inese Birzkope. No Rencēniem vēl konkursā piedalījās Dāniels Zariņš, Elīna Rusaka, Ralfs Zunda, Marija Kruglauža un Jānis Jančevskis .  Pasākuma pirmajā daļā jaunie dzejnieki – laureāti – lasīja savus darbus. Apsveikuma vārdus laureātiem teica dzejnieki Valdis Rūja, Eduards Aivars, Ronalds Briedis, Arnolds Auziņš , Viks u.c.

Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursa mērķis ir audzināt jaunajā paaudzē latviskumu, aicināt radoši darboties un izpausties, veidojot iemaņas dzejas rakstīšanā. Konkursa organizētāji vēlējās pilnveidot skolēnu, skolotāju un bibliotekāru zināšanas par jūrniecību un pirmās latviešu jūrniecības skolas Ainažos izveidotāju Krišjāni Valdemāru. Lai dzejoļi izdotos interesanti un saturīgi, jaunajiem dzejniekiem bija jāiepazīstas ar BIBLIOKUĢI “Krišjānis Valdemārs”. Konkursa tēmu nosaka konkursa krusttēvs –  kinorežisors Jānis Streičs.

Konkursa noslēguma dienā, bez uzvarētāju apbalvošanas, notika tikšanās ar Jāni Streiču. Arī šogad, latviskuma stundā, kavējoties atmiņās par savu garīgi radošo dzīvi, režisors aicināja domāt par latviskumu, par tautasdziesmām, arī par kristīgām vērtībām mūsu kultūrā. Festivāla laikā Streiča kungs pasniedza sevis iedibināto Tagadnes balvu. Šogad to saņēma Rencēnu pamatskolas 7. klases skolniece Daniela Dafne Hāne  par dzejoli “Jaunais kuģis”. Šī balva šajā gadā zīmīga ar to, ka pirmo konkursa Tagadnes balvu saņēma Danielas māsa Elēna 2006. gadā. Jānis Streičs saka pateicības vārdus māsām un viņu vecākiem par patriotisma un latviskuma kopšanu Hānu ģimenē.

Konkursa dalībniekus un festivāla viesus sveica arī operas mākslinieki Helēna Kundrāte un Nauris Indzeris, Latvijas armijas lauku virtuve bija sagatavojusi pusdienas un  bērniem bija dota iespēja redzēt Zemessardzes ieročus. Tāpat bija iespēja arī iegūt dzejnieku autogrāfus, kā arī ar tiem kopā nofotografēties.

Arī laureātu konsultanti – skolotāji un bibliotekāri –  saņēma apsveikumu no Eiropas Parlamenta deputātes Ivetas Grigules, kas uzaicināja paviesoties Briselē, viņas darba vietā.

Pasākuma trešajā daļā konkursa dalībnieki un viesi devās lāpu gājienā no Salacgrīvas kapiem uz Jahtu ostu. Pirms lāpu gājiena Salacgrīvas kapos tika godināti Latvijas armijas karavīri. Pie Jahtu ostas notika jauno Jaunsargu uzņemšanas ceremonija, kurā bērni deva savu pirmo svinīgo zvērestu Latvijai.

Raksta autors: Andra Auniņa, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009