Jaunumi

attēls

Bērnudārzā “Burtiņš” notiek logopēdijas meistarklases

2016-11-02

Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš” novembrī un decembra sākumā pirmsskolas skolotājām ir lieliska iespēja piedalīties Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā skolotāju profesionālās kompetences pilnveidē – pedagogu meistarklasē “Logopēdijas un logoritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma izglītojamajiem (ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību) latviešu valodas apguvei” (36 stundu programma).

Kursu programmu vada divas PII “Burtiņš” skolotājas – logopēde Līga Miķelsone un mūzikas skolotāja, logoritmikas pulciņa vadītāja Zanda Gailīte. Viņas logopēdijas un logoritmikas nodarbībās dalās savā pieredzē par darbu ar bērniem ar valodas traucējumiem Meistarklasē piedalās 20 pirmsskolas skolotājas un logopēdes no Burtnieku, Kocēnu novadiem un Valmieras pilsētas.

Meistarklases dalībniekiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas par pirmsskolas vecuma izglītojamo valodas attīstības novērtēšanu, materiāliem latviešu valodā, par metodēm un paņēmieniem, kā strādāt ar vārdu krājumu pilnveidi, vārddarināšanu, teikuma konstrukciju veidošanu, valodas skaņu pareizu apguvi, par logoritmiku kā bērna valodas korekcijas veidu ar runas, kustību un mūzikas palīdzību. Galvenais pedagogu ieguvums būs padziļināta izpratne par valodas traucējumu atpazīšanu un iespēja apgūt metodes un darba veidus ar kādiem attīstīt bērnu valodu ikdienā.

Programmas vadītājas ir pārliecinātas, ka šāda pedagogu zināšanu paplašināšana, savstarpējā pieredzes apmaiņa pozitīvi ietekmēs visu audzēkņu valodas attīstību un ir kā preventīvs darbs valodas traucējumu novēršanai.

PII “Burtiņš” papildus vispārizglītojošajai pirmsskolas izglītības programmai tiek realizēta programma bērniem ar valodas traucējumiem. Speciālā programma šiem bērniem paredz logopēda nodarbības katru dienu. Kā pozitīvs ieguvums bērna attīstībai ir iespēja bērnudārza bērniem apmeklēt logoritmikas pulciņu divas reizes nedēļā.

Raksta autors: Līga Miķelsone, PII “Burtiņš” logopēde

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009