Jaunumi

attēls

Pašvaldība atsevišķas izglītības funkcijas deleģē Valmieras pilsētas pašvaldībai

2016-08-23

Ņemot vērā to, ka Burtnieku novada pašvaldībai nav savas izglītības pārvaldes, kā arī to, ka gandrīz 500 Burtnieku novadā deklarēto skolēnu apmeklē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātās mācību iestādes un gandrīz 100 bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā, turpmāk atsevišķas pašvaldības funkcijas izglītības jomā tiks uzticētas Valmieras pilsētas pašvaldībai. 

Deleģēšanas līgums, kas parakstīs šā gada 1.augustā, paredz, ka Burtnieku novada pašvaldība Valmieras pilsētas pašvaldībai jeb, konkrētāk, Valmieras Izglītības pārvaldei uzticējusi šādus pienākumus:

  • nodrošināt atbalstu pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto uzlabojumu veikšanu novada izglītības iestādēs;
  • nodrošināt bērnu un jauniešu karjeras izglītību;
  • izsniegt licences interešu izglītības programmu īstenošanai;
  • nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;
  • sniegt konsultatīvo palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;
  • organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
  • nodrošināt valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās.


Deleģēšanas līgums noslēgts uz laika periodu no 01.08.2016.līdz 30.07.2019. Ar noslēgto līgumu var iepazīties šeit.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit