Jaunumi

attēls

Paziņojums par lokālplānojuma “Lakstīgalas” apstiprināšanu

2016-07-15

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) “Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”, ir apstiprināts Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi (turpmāk tekstā – Burtnieku novada teritorijas plānojuma grozījumi) un ar iepriekš minēto lēmumu izdoti saistošo noteikumi Nr.10/2016 “Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai” - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas” izstrādāja SIA “Vidzemes mērnieks”, adrese : Rīgas ielas 45A, Valmiera,  mob., tel. :+371 29208566, www.mernieciba.lv.

Ar lokālplānojumu “Lakstīgalas” un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, kurā ietverts atzinums par vides pārskatu var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kā arī www.burtniekunovads.lv, kurā izvietots arī informatīvai ziņojums, kurā ietverta informācija par monitoringa ziņojumu sniegšanas termiņiem.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit