Jaunumi

attēls

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu

2016-07-05

Sākot ar šī gada augustu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020.gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018.gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. –2020.gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016.gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC reģionālajos birojos, kontaktinformācija atrodama www.llkc.lv sadaļā "Kontakti". Tiem, kas vēlas mācīties LLKC Centrālajā birojā Ozolniekos, uz mācībām jāpiesakās pa tālruni 63050577 (Ilze Skudra).

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai par citu mācību kursu piedāvājumu LLKC mājaslapā www.llkc.lv, LLKC reģionālajos birojos, kā arī reģionālajos medijos.

Raksta autors: LLKC Tālākizglītības nodaļa

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit