Jaunumi

Izsludināts iepirkums par divu pagastnamu apkures sistēmu rekonstrukciju

2010-06-19

Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta kārtībā tiek izsludināta iepirkumu procedūra “Burtnieku, Vecates pagastnamu apkures sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija“. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 5. jūlija plkst. 10:00, Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, iesniedzot personīgi (pašvaldības sekretārei darba dienās no 8:00 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā "Iepirkumi", savukārt sīkāku informāciju par konkursu sniegs iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona Vija Lāne (tālr. 64238259, e-pasts: vija.lane@burtniekunovads.lv).

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009