Jaunumi

attēls

Arī Burtnieku novada iedzīvotājiem pieejams atbalsts mežsaimniecībai

2016-05-31

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".

Pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana ar pieejamo publisko finansējumu četri miljoni eiro.

Turpretī "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai" atbalstu piešķirs par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Pieejamais publiskais finansējums šim apakšpasākumam ir 500 tūkstoši eiro.

Savukārt "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai"  tiksatbalstīti tad, ja  tiks veikta jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, tiks veikta neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, kā arī tiks veikta valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Pieejamais publiskais finansējums šim apakšpasākumam ir pieci miljoni eiro.

Tiem, kuri vēlas pretendēt uz ELFA atbalstu mežsaimniecībai, jāatceras, ka otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Fotogrāfijas autors: Latvijas Valsts meži

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009