Jaunumi

attēls

Pa durvīm skolas astoņdesmitgadē

2016-05-18

Foto. A. Buračevska

Starptautiskā muzeja diena un nakts atvērusi durvis  Rencēnu pamatskolas absolventu salidojumam, kas notiks 18. jūnijā. Sagaidot izglītības iestādes astoņdesmito gadskārtu, jau laikus ar uzskati un aktivitātēm izgaismojam tās vēsturi, un skolas novadpētniecības muzejs paspilgtina šo gatavošanos. Šogad noteiktā devīze muzeja dienai un naktij „Durvis” aicināja atvērtībai domās, rīcībā, kustībās un sarunās.

Jau aprīlī projekta dienā patstāvīgi visi skolēni gan zīmēja apsveikumus, gan rakstīja dzejas rindas, veltītus skolai. 4. – 8. klašu skolēniem un viņu audzinātājiem (atsevišķi) muzeja dienā vajadzēja iesaistīties zināšanu konkursā par skolas vēsturi, izveidojot emocijām bagātu ceļu uz izaugsmi, vērtību apzināšanu un to kopšanu, kuru ejam kopā kā lieli, tā mazi. Ciemos pie mums ar savu maģisko akordeonu ieradās un spēlēja absolvents, komponists, dziesmu tekstu autors, dziesmu draugu kopas „Dedzieda ” vadītājs, Rencēnu folkloras kopas „Rota” koncertmeistars Jānis Timermanis. Viņa sacerētos tekstus lasīja muzeja vadītāja. Uzzinājām un noklausījāmies vārdus no izveidotajām divām atšķirīgām dziesmām par Rencēniem – J. Timermaņa, arī absolventu: Skaidrītes Baldiņas (Sīles) teksts, Leona Āķera mūzika 1969. gadā. Pasākuma dalībnieki ieklausījās absolventes Daces Tīlikas (Lohinas) dzejolī „Manai skolai Rencēnos”.

Vakarā skolas muzejā pulcējās uzaicinātie sadarbības partneri. Muzeja vadītāja Inese Birzkope stāstīja par savu darbu,  izrādīja viesmīlību un iepazīstināja ar īpašo viesi – dzejnieka O. Vācieša māsīcas meitu Agnesi Auniņu Linmeijeri. Viņas dzejoļi un dziesmas aizskāra emociju kārpiņas, bet radošā mākslinieciskā darbošanās, veidojot tautastērpu  detaļas un rotaslietas, ir apbrīnas vērtas šai trauslajai sievietei, ko viņa iespēj. Par baltās krāsas interpretāciju ieklausījāmies Daces Priedes pasakā „Baltā”.

Domās un sarunās devāmies no, gar, caur durvīm, veidojot emociju ceļu, kas izgaismo vērtības – saudzējamas, saglabājamas un attīstāmas, jo tajās mājo gudrība, prieks un līdzpārdzīvojums. Lai katrs, kurš nolēmis ierasties vai būs atmiņās kopā ar Rencēnu pamatskolas astoņdesmitgades laiku, jau šobrīd sūta uz skolas e-pastu  ieteikumus, pārdzīvojumus un faktus par notikumiem sava laika bērnības un jaunības gados!

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009