Jaunumi

attēls

Sakoptas kultūrvēsturiskās vietas Matīšos

2016-05-06

Kultūras ministre Dace Melbārde, atklājot restaurēto Nacionālās mākslas muzeju, teica šādus vārdus: “Būtiski ir apzināties, ka kultūrvide ietekmē to, kā mēs raugāmies uz pasauli un sakārtota kultūrvide ir nosacījums tam, kā pasaule redz mūs”.

Matīšos ir apzinātas un Lielās talkas dienā tika sakoptas daudzas kultūrvēsturiskas vietas, Jēkabkalns, kur notika II dziesmu svētki, rakstnieka A. Grīna piemiņas akmens, Sv. Mateja baznīcas apkārtne un teritorija Matīšu estrādē.

Iesākums jaunas kultūrvides apzināšanā bija Matīšu Tautas nama apkārtnes uzkopšana. Atbrīvojot tā apkārtni no vairāk kā 10 gadu garumā sakrātiem dažāda veida atkritumiem un sausās zāles stiebriem cilvēka garumā, mēs parādījām cieņu šai kultūrvēsturiskajai vietai.

Mēs nedrīkstam nenovērtēt šī nama kultūrvēsturisko nozīmi, jo diez vai Latvijā ir daudz tādu ēku, kuras pamatakmens likšanā ir piedalījies  Latvijas valsts prezidents (Matīšu Tautas namam pamatakmeni 1924. gada 21. jūlijā lika pirmais Latvijas valsts prezidents J. Čakste.). Jau 1865. gadā Bauņu Jēkabkalnā sarīkotie II Dziesmu svētki liecina par to, ka Matīšos ir bijusi īpaša kultūrvide un visos laikos, pat kara laikā, nav apsīkusi kultūras dzīve. Matīšu Tautas nams var lepoties ar to, ka uz tā skatuves uzvestas gandrīz visas R. Blaumaņa lugas, darbojusies lauku kapela, pūtēju orķestris, koris (līdz pat 1993. gadam), deju kolektīvs. Matīšu Tautas nama skatuve uzņēmusi Liepājas un Valmieras teātrus, slavenus viesmāksliniekus, jo zālē ir bijusi izcila skaņas akustika.

Pateicoties Burtnieku novada domei, Matīšu Tautas nams kopš 2015. gada jūlija ir pašvaldības īpašums. Mēs ticam, ka drīz tas piedzīvos savu atdzimšanu!

Matīšniece Sandra Krūzkope

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009