Jaunumi

Iesniedz projekta pieteikumu par jauniešu centra izveidi novadā

2010-06-15

Burtnieku novada pašvaldība piedalās Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projektu konkursā. Un ir iesniegusi projekta pieteikumu „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Burtnieku novada pašvaldībā”, paredzot projekta finansējuma apjomu 72156 Ls apmērā. Sēdē lemts nodrošināt projekta līdzfinansējuma daļu 5% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kas nesastāda vairāk par 3700 Ls no Burtnieku novada pašvaldības līdzekļiem. Ja valsts budžets nespēs nodrošināt projekta līdzfinansējuma daļu 15 % apmērā, ar 9. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu, pašvaldība apņemas to līdzfinansēt no saviem līdzekļiem.

Kā informē Burtnieku novada pašvaldības izglītības darba koordinatore Inese Gaumane, jauniešu centrs būs viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. Centrs būs īpaši nozīmīgs posms starp „aktīvo" un „neaktīvo" jaunieti, vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi būs pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Centrs jaunatnes jomā sadarbosies ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un iestādēm. Plānots, ka centrs nodrošinās jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, sekmēs jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas, radīs labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, sekmēs jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā, sekmēs sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū centra darbībā, sekmēs starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā, kā arī veicinās sadarbību starp centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par centra darbību un veiks citas funkcijas.

Jāpiemin, ka centra ēkai ir piesaistīts vēl otrs - energoefektivitātes projekts, kas sakārtos ēkas siltumapgādi. Ēkai tiks veikta siltināšana un nomainīti logi.

9. jūnija Burtnieku novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti lēma izveidot multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru Burtnieku novada pašvaldībā Burtnieku pagastā, Jaunatnes ielā 15 un nodrošināt izveidotā centra darbību desmit gadus pēc projekta īstenošanas.   ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit