Jaunumi

attēls

LVC lūdz nebojāt valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas

2016-04-21

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Valmieras nodaļa informē, ka atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai, valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm – zemes klātne, ceļa braucamā daļa, sāngrāvji, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, meliorācijas akas, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves), kā arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu izmantošanai un aizsardzībai, ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots LVC pārziņā.

LVC Valmieras nodaļas darbinieki, veicot valsts autoceļu apsekošanu, ir konstatējuši, ka vairums autoceļu ar tai piederošo nodalījuma joslu, kas atrodas tiešā tuvumā pie apstrādājamo lauku īpašumiem, ir bojātas, tās izarot (skatīt zemāk attēlos).

Tādējādi, LVC Valmieras nodaļa informē, ka tiek pārkāpts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa likuma 140.panta  “Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana” otrā daļa par ceļu vai to  kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu. Piemērotais naudas sods par šādu rīcību:

  • fiziskām personām no 70 līdz 350 eiro;
  • juridiskām personām no 700 līdz 2900 eiro.

LVC Valmieras nodaļa lūdz nebojāt valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas.

Tipveida ceļa sķērsprofili ar norādītām valsts autoceļu nodalījuma josla robežām

LVC Valmieras nodaļas vadītājs I. Krīgers

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2019     
1
2345678
910111213 1415
161718 19 20 2122
23 24252627 2829
30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit