Jaunumi

attēls

Burtnieku novads aicina uz Lielo talku 23. aprīlī!

2016-04-12

Šogad Lielās talkas sakopšanas darbi visā Latvijā, tai skaitā Burtnieku novada visos sešos pagastos, notiks sestdien, 23. aprīlī, vienlaicīgi no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00. Iedzīvotāji tiek aicināti sakārtot vidi sev apkārt – ne tikai vākt atkritumus, bet arī veikt labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cilvēkiem draudzīgāku.  Šā gada Lielās talkas sauklis – “Latvijai BŪT zaļai!”.

Pagastos sakopšanas darbus koordinēs to pārvalžu vadītāji, sadarbībā ar kuriem arī apzinātas tās vietas, kur šogad ikvienam būs iespēja talkot:

Rencēnu pagastā:

 1. Ābeļu akmens apkārtnes sakopšana;
 2. Rencēnu ciema centra sakopšana;
 3. Lizdēnu ciema centra sakopšana;
 4. Ceļmalu sakopšana.

Matīšu pagastā:

 1. Lapu grābšana, koku un krūmu stādīšana, teritorijas sakopšanas darbi Jēkabkalnā;
 2. Lapu grābšana, zaru novākšana, teritorijas sakopšanas darbi Matīšu estrādē;
 3. Vecā kultūras nama apkārtnes sakopšana;
 4. Dzirnavlaukuma sakopšana – koku un krūmu izzāģēšana, veco pamatu norakšana;
 5. Laukuma Skolas ielā 5 sakopšana – celmu izrakšana, akmeņu nolasīšana, zāles iesēšana
 6. Pagasta teritorijas ceļmalu sakopšana (~15 km);
 7. Kapsētas apkārtnes sakopšana;
 8. Teritorijas sakopšana pie A. Grīna piemiņas akmens.

Vecates pagastā:

 1. Koku stādīšana Vecates parkā;
 2. Attīrīt Salacas krastus gan pa krasta līniju, gan braucot ar laivām pa Salacu 5 km garumā;
 3. Sakopšanas darbi Riņņu kalnā.

Valmieras pagastā:

 1. Takas gar Gauju posma sakopšana;
 2. Viesturlaukuma zaļā trīsstūra sakopšana.

Burtnieku pagastā:

 1. Atkritumu savākšana ceļmalās, ezermalā un Vijsraga takā;
 2. Eglīšu stādīšana apkārt šķiroto atkritumu laukumam pie autobusu pieturas.

Ēveles pagastā:

 1. Muižas parka un dīķa sakopšana;
 2. Veco kapu sakopšana Dakstos.

Savākto atkritumu savākšanu uzņēmusies SIA „ZAAO”, bet pašvaldība noteikusi septiņus punktus visos pagastos, kuros notiks centralizēta atkritumu savākšana:

 1. Valmieras pagastā – Vanagu ielā pie garāžām (Valmiermuiža);
 2. Vecates pagastā – laukumā aiz Pagastnama;
 3. Rencēnu pagastā – laukumā pie ugunsdzēsēju depo (Valkas iela 5, Rencēni);
 4. Ēveles pagastā – Ēveles centrā pie katlu mājas;
 5. Ēveles pagastā – Dakstos pie autobusu pieturas;
 6. Burtnieku pagastā - Jaunatnes ielā 15 pie kurtuves;
 7. Matīšu pagastā – laukumā pie šķirotajiem atkritumiem (Upes iela 22, Matīši).

Tiem novada iedzīvotājiem, kuri talkos savās izvēlētajās vietās, Talkas dienā būs iespēja paziņot par vietām, kur tie atstājuši dzeltenos maisus, sazinoties ar sava pagasta pārvaldi vai pagasta saimnieku, lai pašvaldības transports tos operatīvi varētu savākt.

Mājaslapāwww.talkas.lv iespējams iepazīties ar sev tuvākajiem, reģistrētajiem talkas punktiem un 23.aprīlī pievienoties kādai no šīm oficiāli pieteiktajām vietām! Tur atrodamas arī talkošanas vietas Burtnieku novadā.

Visi talcinieki tiek aicināti parūpēties par strādāšanai atbilstošu apģērbu un apņēmības pilnu garastāvokli sakopt Latviju, lai palīdzētu līdz valsts simtgadei to padarīt par zaļāko valsti pasaulē. Talcinieki varēs saņemt atkritumu maisus pagastu pārvaldēs, bet par darba cimdiem un nepieciešamajiem instrumentiem vajadzēs parūpēties pašiem.

Tāpat ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts atbalstīt "Zaļo referendumu" mājaslapā www.talkas.lv, tādējādi apliecinot savu gribu Latviju veidot kā "zaļu", veselīgu un ekoloģisku valsti.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009