Jaunumi

attēls

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAIJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

2016-03-15

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAIJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2016.gada 20.aprīlis – 2016.gada 20.maijs.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 175 000 EUR

Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 140 000 EUR

Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 35 000 EUR

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 135 000 EUR

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 135 000 EUR

Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 54 000 EUR

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Papildu informācija

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2019     
1
2345678
910111213 1415
161718 19 20 2122
23 24252627 2829
30

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit