Jaunumi

attēls

Jaunieši no tumsas nebaidās!

2016-03-14

Šogad skolēnu pavasara brīvdienas 42 Burtnieku novada un apkārtnes jauniešiem iesākušās ar dalību aizraujošajā pasākumā "Jauniešu nakts trase", kuru organizēja jauniešu biedrība "VirziensA".

11. marta vakarā pa Rencēnu ielām zibēja vairākas lukturīšu gaismas, kas meklēja pa apkārtni izvietotos kontrolpunktus. Šajos kontrolpunktos dalībniekiem bija jāveic gan veiklības, gan atjautības uzdevumi. Visiem dalībniekiem tas izdevās veiksmīgi, bet uzvarēja komanda "8. marts", kurā startēja Markuss Dubavs un Kristers Vēveris no Valmieras. Pēc nakts trases dalībnieki kopīgi piedalījās dažādās aktivitātēs Rencēnu pamatskolā un tur arī nakšņoja.

Organizatori saka lielu "paldies" Burtnieku novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, Rencēnu pagasta pensionāru biedrības "Sapratne" pavārēm - Metai, Jadvigai, Ausmai, Ritai un Valdai - par gardo zupu dalībniekiem, vietējiem zemniekiem - Alvim Bulam un Viesturam Karlivānam - par balvu nodrošināšanu, Rencēnu pamatskolai par telpu un inventāra nodrošināšanu, kā arī visiem brīvprātīgajiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Artis Krists Mednis, biedrība "VirziensA"

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009