Jaunumi

attēls

Uzsākta pieteikumu pieņemšana Burtnieku novada skolu 1. klasēs 2016./2017. mācību gadam

2016-03-08

Attēls: www.kokaspeles.lv

Bērniem, kuri kārtējā kalendārā gada ietvaros ir sasnieguši vai sasniegs 7 gadu vecumu, pamatizglītības uzsākšana ir obligāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk no iepriekš minētā vecuma saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu, to pievienojot reģistrācijas pieteikumam.

Nepieciešamie dokumenti:

- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);

- bērna dzimšanas apliecība (un tās kopija).

Iesnieguma veidlapa jāaizpilda skolā, kur tā tiek reģistrēta, izsniedzot izziņu. Līdz mācību gada sākumam skolā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Burtnieku novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, kurās uzņem skolēnus 1. klasēs:

Burtnieku Ausekļa vidusskola (no 01.05.2016. – Burtnieku Ausekļa pamatskola) – lietvedes kabinets, 25600958.

Ēveles pamatskola – direktores kabinets, 26403443. Pirmdienās, ceturtdienās 8.10.-11.30; otrdienās, piektdienās 13.00.-15.30; trešdienās 8.10.-12.00.

Matīšu pamatskola – lietvedes kabinets, 26556110.

Rencēnu pamatskola – lietvedes kabinets, 25427171.

Anžela Jurāne - Brēmene, Izglītības pakalpojumu speciāliste

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009