Jaunumi

attēls

Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā 2016"

2016-03-01

No 2016. gada 1. marta līdz 1. aprīlim tiek izsludināts „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2016” projektu konkurss.

Projektu konkursu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums ir saņemts valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstītajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā.

 „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2016” projektu konkursa ietvaros šogad tiks sadalīts 76 000 EUR liels finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem un kurus plānots īstenot laika posmā no 2016. gada maija līdz 2016. gada 15. decembrim. 

 2016. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesa attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Vidzemes iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Vidzemes tradicionālās kultūras saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana;
  • Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem;
  • Zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī Vidzemes iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo izaugsmi.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2016. gada 1. aprīlim plkst. 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Papildu informācija:

Ieva Vītola

Vidzemes kultūras programmas koordinatore

E-pasts: ieva.vitola@vidzeme.lv, tel. Nr. 25670756; www.vidzeme.lv

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009