Jaunumi

attēls

Lauksaimniecības pamatzināšanu kursi Valmierā

2016-02-04

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus, piedāvājot profesionālās pilnveides izglītības programmā apgūt lauksaimniecības pamatzināšanu kursu.

Mācību ietvaros kursanti apgūs sekojošas tēmas: uzņēmējdarbības metodes lauksaimniecībā; pamatzināšanas augkopībā un lopkopībā, augsnes apstrādē un augu aizsardzībā; pamatzināšanas grāmatvedībā un ražošanas plāna izstrādē.

Mācību ilgums – 170 stundas. Lekciju nodarbības, praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC speciālisti. Kursanti varēs iegūt praktiskās zināšanas mūsu novadu labākajās saimniecībās, kā arī  daudz laika  veltīs patstāvīgajām darbam, izstrādājot savas saimniecības attīstības un preču ražošanas plānu. Kursu nobeigumā būs izstrādātā darba – ražošanas plāna aizstāvēšana, saņemot apliecību par nepieciešamo zināšanu ieguvi lauksaimniecības jomā. Iegūtās zināšanas un apliecība paver iespējas piesaistīt saimniecību attīstībai ES projektu līdzfinansējumu.

Mācības notiks no 22. februāra līdz 28. aprīlim. Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmierā (2. stāvs), praktiskās zināšanas –  Vidzemes novadu saimniecībās.

Pieteikšanās mācībām līdz 17.02.2016.

  • Apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā Ozolniekos LLKC 1. un 15. marts 
  • Apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā Ozolniekos LLKC 11. un 23. februāris
  • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatori (traktoristi) OzolniekosLLKC 15. februāris
  • Augu aizsardzības līdzekļu lietotāji (pērk, lieto) Ozolniekos LLKC 7.,8., 9. marts; apliecību atjaunošana 9. martā
  •  

Mazie Lauksaimnieki,

Līdz 01.04.2016.gadam katrs atbalsta pretendents, kurš pieteicās uz mazā lauksaimnieka atbalstu saņems lēmumu par uzņemšanu shēmā vai par atteikumu. Ja Jūs neesiet uzņemti mazā lauksaimnieka shēmā ,Jums būs dota iespēja pieteikties uz VPM 2016.gadā,ja platībmaksājumiem pieteiktā platība nav mazāka par 1 ha. Ja Jūs būsiet uzņemti mazā lauksaimnieka shēmā, tad Jūsu apsaimniekotā un uz atbalstu pieteiktā platība nevar samazināties 2016.gadā.

Informāciju apkopoja Burtnieku novada lauku attīstības konsultante Inese Gaumane

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit