Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldība aicina Burtnieku novada uzņēmējus iesniegt projektu ideju konceptus

2016-01-14

Burtnieku novada pašvaldība aicina uzņēmējus apsvērt priekšlikumus un idejas investīciju projektiem, lai informētu pašvaldību par uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) MK noteikumu projekta „3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros.

Priekšlikumus un idejas lūdzam iesūtīt Burtnieku novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Kristīnei Auziņai, rakstot uz e-pastu: kristine.auzina@burtniekunovads.lv vai zvanot pa tālr.: 29320067.

Kopumā Latvijas pašvaldībām būs pieejams Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums 59 miljonu eiro apmērā infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai. Ar ES fondu atbalstu pašvaldības varēs veikt uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, ēku un to infrastruktūras, pievedceļu, inženierkomunikāciju atzaru ierīkošanu un to jaudas palielināšanu, tādējādi veicinot iespēju uzlabot infrastruktūru un jaunu darba vietu radīšanu iedzīvotājiem Latvijas reģionos.
Projektus ES fondu dotācijas saņemšanai varēs iesniegt nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības, izņemot Rīgu, un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības. Savukārt 89 novada pašvaldībām, kur ietilpst arī Burtnieku novads, tiks rīkots projektu ideju priekšatlases konkurss.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit