Jaunumi

attēls

Smiltenes novada domes izsludina atklātu konkursu uz būvvaldes vadītāja (-s) amatu

2016-01-07

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ar būvniecību saistītās inženierzinātnēs vai arhitektūrā;
 • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības, teritorijas plānošanas, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • labas datorprasmes (MS Office) un prasme strādāt ar specializētajām programmām (t.sk. AUTO CAD, BIS, ARCGIS);
 • vēlama B kategorijas auto vadīšanas tiesības;
 • vismaz viena ES oficiālo valodu prasmes profesionālajai darbībai;
 • prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;

Galvenie pienākumi:

 • Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā pildīt Būvvaldes vadītājam noteikto kompetenci, uzraugot būvniecības procesa tiesiskumu Smiltenes novadā.
 • plānot un organizēt Būvvaldes darbu saistībā ar būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Smiltenes novadā;
 • nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Būvvaldes nolikuma prasībām;
 • bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniegt ziņojumu par Būvvaldes darbību domei pēc tās pieprasījuma;
 • sagatavot un paraksta Būvvaldes lēmumu projektus;
 • atbildēt par attiecīgās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un tās atbilstību;
 • sniegt ierosinājumus par Būvvaldes struktūru, tās amatpersonu un darbinieku skaitu, kā arī viņu veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši Būvvaldes uzdevumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
 • izsniegt un sagatavo izziņas, izskata sūdzības savas kompetences ietvaros;
 • sniegt konsultācijas un skaidrojumus būvniecības jomā;
 • veicināt konfliktējošo pušu saskarsmi un konfliktsituāciju atrisināšanu;
 • aktīvi iesaistīties un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos apbūves noteikumu, detālplānojumu un būvju publiskajās apspriešanās, attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā.

Piedāvājam:

 • dinamisku, profesionālu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • regulāru un bez kavējumiem izmaksātu atlīdzību;
 • sociālās garantijas.

Ar konkursa norises kārtību iespējams iepazīties: www.smiltene.lv/darba piedāvājumi

Lūdzam iesniegt CV, kvalifikāciju apliecinošus dokumentu kopijas un  motivācijas vēstuli, kas sniedz priekšstatu par pretendenta atbilstību amata aprakstā izvirzītajām prasībām un rakstiskus priekšlikumus efektīvai Smiltenes novada Būvvaldes darba organizācijai, Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, vai iesūtīt uz e-pastu personals@smiltene.lv , līdz 2016.gada 28.janvārim. Tel. Informācijai 64707584, 64774844.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit