Jaunumi

„Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde” sabiedriskā apspriešana

2010-06-01

No š.g. 18.maija līdz 14.jūnijam notiek Vidzemes plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmās kārtas projekta „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde” sabiedriskā apspriešana. Materiāli ar piedāvāto „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.-2017.gadam” redakciju pieejami mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība (www.vidzeme.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/).


Sabiedriskās apspriedes plānotas:

  • 1. jūnijā plkst. 10:00 Alūksnes pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, 1.stāva lielajā zālē;
  • 2. jūnijā plkst. 10:00 Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, 2. stāva zālē;
  • 3. jūnijā plkst. 10:00 Valmierā, Raiņa ielā 9f, Nodibinājuma „Vidzemes reģionālā atbalsta centra Dardedze" zālē;
  • 8. jūnijā plkst. 10:00 Madonā, Saieta laukumā 1, pašvaldības 3. stāvā zālē;
  • 9. jūnijā plkst. 10:00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, 2. stāva zālē;
  • 14. jūnijā plkst. 13:00 Valkas novada domes zālē, Semināra
  • ielā 9.


Viedokli un priekšlikumus par Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmu iespējams izteikt arī sūtot aizpildītu anketu (pieejama mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība) uz e-pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv, iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu Vidzemes plānošanas reģionam, Jāņa Poruka ielā 8, 108. kabinets, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc 14.jūnija, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009