Jaunumi

Maijā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-05-31

Maijā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmumi.
2010. gada 19. maijā.
•    lēma piedalīties projektu atklātajā konkursā ar šādu projekta iesniegumu ”Rencēnu pagasts kultūras nama rekonstrukcija ” un projekta realizācijai paredzēt pašvaldības finansējuma daļu LVL 64 400,00 apmērā.
•    lēma piešķirt finansējumu LVL 4 000, apmērā Viestura laukuma 4 un Viestura laukuma 1 mājas pagalmu rekonstrukcijai.
•    pieņēma lēmumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novada administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem un uzsākt sabiedrisko apspriešanu par no Ģenētiski modificēto organismu brīvas teritorijas izveidošanu visā Burtnieku novada teritorijā, kas ietver Burtnieku pagastu, Matīšu pagastu, Vecates pagastu, Ēveles pagastu, Rencēnu pagastu un Valmieras pagastu.
•    lēma par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
•    lēma par Burtnieku novada pašvaldības skolu skolēnu apbalvošanu par mācību priekšmetu olimpiāžu sasniegumiem 2009./2010. mācību gadā.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” nolikumu.
•    lēma slēgt 2010. gada 6. aprīļa sadarbības līgumu ar Rūjienas novada pašvaldību par Rūjienas novada sporta skolas pašvaldībai sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2010. gada 31. maijam.
•    lēma slēgt vienošanos par sadarbību starp Burtnieku novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Valmieras starpnovadu organizāciju.
•    lēma par grozījumiem lēmumā „Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs” no 2009. gada 23. decembra protokols Nr.13 lēmums 2.§.
•    lēma par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
•    lēma izdarīt izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības domes 2009. gada 4. novembra protokols Nr.10, 14.§ lēmumā „Par adrešu piešķiršanu kooperatīvas sabiedrības „Stari V” garāžām”.
•    piešķīra adresi Valmieras pagastā.
•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesība uz nekustamo īpašumu “Birzītes”.
•    lēma par divu zemes nomas līgumu pārtraukšanu pirms termiņa.
•    lēma par nosaukumu piešķiršanu ēkām.
•    lēma par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Krūmiņi” Burtnieku novadā, Valmieras pagastā.
•    lēma par zemes reformas pabeigšanai izmantojamās zemes iznomāšanu.
•    lēma par pašvaldībai piederošas zemes iznomāšanu.
•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesība uz nekustamo īpašumu “Gaujmalas”, Valmieras pagastā.
•    lēma par dzīvojamās platības piešķiršanu vienai personai.
•    lēma iznomāt IU „Kristaps” nedzīvojamas telpas pašvaldības īpašumā Valmieras ielā 24, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā frizētavas ierīkošanai.
•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Šķesteri”, Matīšu pagastā.
•    lēma par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībām.
•    lēma par administratīvās lietas izbeigšanu.
•    lēma atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Jaunmērnieki” Burtnieku novada Burtnieku pagastā, sadales, zemes ierīcības projektu.
•    lēma atļaut veikt smilts – grants ieguvi nekustamajā īpašumā “Mintuķi”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā no 2010. gada 21. maija līdz 2015. gada 20. maijam.

•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Šalkas 70”, Burtnieku pagastā.
•    lēma par sēžu zāles Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā aprīkojuma risinājumiem.
•    lēma nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Milkas” zemi 2,37 ha platībā Burtnieku novadā Rencēnu pagastā, pārdodot par brīvu cenu.
•    lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunstūrīši”, Valmieras pagastā.
•    lēma par ūdenssaimniecības sistēmas attīstību Burtnieku novadā, Valmieras pagastā, Valmiermuižas ciemā.
•    lēma Par izmaiņām izbraukuma tirdzniecības atļaujā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Salvis”.
•    lēma par iestāšanos Vidzemes Reģionālajā Enerģētikas aģentūrā.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit