Jaunumi

attēls

Tiks veiktas izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā

2015-10-30

No 2016. gada 1. janvāra SIA “ZAAO” veiks izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā, bet maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā paliks nemainīga – 12,66 eiro par 1 m3 atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā saistītas ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru. Atbilstoši “ZAAO” dalībnieku sapulcē nolemtajam, maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem tiks iekļautas trīs jaunas komponentes:

  1. maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu;
  2. maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu;
  3. izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Kā norāda SIA “ZAAO”, minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu, tikai tās netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO” izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā.

 Tā kā gan atkritumu svara un tilpuma attiecība, gan arī apglabāto atkritumu īpatsvars apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt mainīgs, attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu, SIA “ZAAO” ierosina turpmāk nenoteikt pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos atspoguļot SIA „ZAAO” iesniegtajā maksas aprēķinā.

SIA “ZAAO” veikusi precizētu maksas aprēķinu, kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients no svara uz tilpuma mērvienībām, un tas ir noteikts 0,130. Savukārt attiecībā uz dabas resursu nodokļa apmēru tas ir noteikts 0,065 apmērā. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos gados konstatēto attiecīgi sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.

Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,21 EUR apmērā par 1 m3;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3,67 EUR apmērā par 1 m3;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā– 0,78 EUR apmērā par 1 m3.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit