Jaunumi

attēls

Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

2015-07-13

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam.

Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti iezīmē reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas.

„Līdz šim ir ieguldīts liels darbs, lai sagatavotu šos dokumentus, taču vēl vairāk darāms, lai izvirzītos mērķus sasniegtu. Šeit saredzu savu lomu ne vien Vidzemes plānošanas reģionam, bet katram reģiona iedzīvotājam,” saka VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede.

Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un drošu reģionu, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās. Akcentēta sabiedrības un vietas nozīme attīstības procesos.

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu – cilvēks, ekonomika, teritorija, kopuma

Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030. gadam ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.
Lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tiks ieviesta Vidzemes plānošanas reģiona uzraudzības un izvērtēšanas sistēma, kas būs nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, kuru veido     vispārējie attīstības uzraudzības rādītāji (rezultatīvie rādītāji), attīstības programmas rīcību uzraudzības rādītāji.

Vidzemes mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātesAttīstības dokumenti publicēti VPR tīmekļa vietnē.


Dokumenti izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Pārstāvot 25 novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai.

VPR Attīstības padome ir VPR lēmējinstitūcija. Attīstības plānošanas dokumenti apstiprināti padomes 27. jūnija sēdē.

Papildu informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Mob.t.: 26533464, ieva.kalnina@vidzeme.lv.

Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas reģions
 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit