Jaunumi

19. maija Domes sēdes darba kārtība

2010-05-17

Burtnieku novada pašvaldības domes 2010. gada 19. maija sēdē izskatāmie jautājumi.


1.    Par piedalīšanos atklātā konkursā
2.    Par finansējuma piešķiršanu Viestura laukums 4 un Viestura laukums 1 mājas pagalmu rekonstrukcijai
3.    Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novada teritorijā
4.    Par Saistošiem noteikumiem Nr___/2010 „Par Licencēto zveju Burtnieku ezerā”
5.    Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PUČURGA
5.1.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” kapitāldaļu pārdošanu
5.2.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” likvidāciju
5.3.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” reorganizāciju

6.    Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā
7.    Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu
8.    Par Burtnieku pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks” nolikuma apstiprināšanu
9.    Par interešu izglītību
10.    Par sadarbību starp Burtnieku novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Valmieras starpnovadu
11.    Par grozījumiem lēmumā „Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs” no 2009.gada 23.decembra protokols Nr.13 lēmums 2.§
12.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā
13.    Par Burtnieku novada pašvaldības domes 2009.gada 4.novembra lēmuma, protokols Nr.10, 14.§ izmainīšanu
14.    Par adreses piešķiršanu
15.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Birzītes” Burtnieku novadā Valmieras pagastā
16.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
17.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
18.    Par nosaukumu piešķiršanu ēkām
19.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Krūmiņi” Burtnieku novadā Valmieras pagastā
20.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamās zemes iznomāšanu
21.    Par pašvaldībai piederošas zemes iznomāšanu
22.    Par pašvaldībai piederošas zemes iznomāšanu
23.    Par pašvaldībai piederošas zemes iznomāšanu
24.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Gaujmalas” Burtnieku novadā Valmieras pagastā
25.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu
26.    Par telpu nomu
27.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu
28.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamā zemes gabala iznomāšanu
29.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu
30.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu
31.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu
32.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu
33.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Šķesteri”
34.    Par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībām
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu
36.    Par zemes vienības iznomāšanu - ziņo Zemes ierīkotājs A.Dreija
37.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības daļas iznomāšanu
38.    Par zemes vienības daļas iznomāšanu
39.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības daļas iznomāšanu
40.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam „Jaunmērnieki”, Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 008 0047
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu
42.    Par smilts – grants ieguvi nekustamajā īpašumā „Mintuķi”, Burtnieku pagasts
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu
44.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Šalkas 70”, Burtnieku pagasts
45.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību iznomāšanu

Papildus jautājumi:
46.    Par sēžu zāles Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā aprīkojuma risinājumem
47.    Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala „Milkas”, Burtnieku novadā, Valmieras pagastā nodošanu atsavināšanai
48.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunstūrīši”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
49.    Par ūdenssaimniecības sistēmas attīstību Burtnieku novadā, Valmieras pagastā, Valmiermuižas ciemā
50.    Par izmaiņām izbraukuma tirdzniecības atļaujā SIA „SALVIS”


Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                J.LeitisZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit