Jaunumi

attēls

Attīstības padomes sēdē apstiprināti Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu projekti

2015-05-11

Piektdien, 8.maijā, Burtniekos norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde, kurā apstiprināja VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, kā arī VPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektus un tie nodoti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 2014. gadā ir bijusi kā ietvars un pamats attīstības mērķu un prioritāšu definēšanai.

Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz, ka Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās.

Dokumenti tiek izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.
Padomes locekļi apstiprināja arī VPR 2014.gada publisko un finanšu pārskatus.

Pagājušajā gadā Vidzemes reģiona teritorijā ar projektu palīdzību ir ieguldīti 895 222 EUR nacionālā un Eiropas Savienības finansējuma. Uzsākšanas, ieviešanas un pēcieviešanas procesā pārskata gadā bijuši 33 projekti. Projektu tematika bijusi daudzveidīga – no tūrisma un uzņēmējdarbības līdz transporta sistēmu attīstībai, ainavu plānošanai, bet tos vieno kopīgs mērķis – sniegt pilnvērtīgas attīstības iespējas reģionam kopumā.

2014. gads, tāpat kā visiem projektu attīstītājiem Eiropā, ir bijis projektu noslēgšanas un jaunu ideju attīstības posms.

Savukārt 2015.gadā paredzēts stiprināt VPR lomu uzņēmējdarbības un reģiona sociālekonomiskās attīstības veicināšanā, piemēram, ES fondu informācijas centrs 2015.gadā pārstrukturēsies un kļūs par uzņēmējdarbības centru. VPR turpinās sniegt konsultācijas, rīkos seminārus, skaidrojot valsts un Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus.

VPR nodrošina reģiona plānošanu un koordināciju, kā arī pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR sniedz attīstības plānošanas pakalpojumus nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību  uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā.

Pārstāvot 25 novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai.

VPR Attīstības padome ir VPR lēmējinstitūcija.

Papildu informācija: Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja, Mob.t.: 29477997, guna.kp@vidzeme.lv

Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit