Jaunumi

Silzemnieku poldera zemju īpašnieki nav gatavi maksāt meliorācijas sistēmas uzturēšanas izdevumus

2010-03-31

Šī gada 25.janvārī spēkā stājies Meliorācijas likums, kas nosaka, ka valstij piederošo polderu sūkņu staciju un to inženierbūvju ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus attiecīgajās polderu platībās turpmāk būs jāfinansē esošajiem zemju īpašniekiem.

Šis likums attiecas arī uz Burtnieku novadu, kura teritorijā atrodas Silzemnieku polderis. Tas nozīmē, ka 75 zemes īpašniekiem, kuriem zeme atrodas Burtnieku pagastā esošajā poldera teritorijā (kopumā ap 1000 ha), no š.g. 1.jūlija līdz 31.decembrim attiecīgie izdevumi jāmaksā 50% apmērā, savukārt, sākot ar 2011.gadu, jau 100% apmērā.

Radušos situāciju 18. martā Burtnieku novada domes organizētās sanāksmes laikā Burtniekos apsprieda šīs teritorijas zemes īpašnieki, piedaloties Burtnieku novada pašvaldības, Latvijas Pašvaldību savienības, Zemkopības ministrijas un Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona pārstāvjiem. Uz tikšanos bija ieradušies 28 poldera zemes īpašnieki, kuri pārstāvēja vairāk kā 80% no visa poldera zemes  teritorijām.

Sanāksmes gaitā Burtnieku novada Silzemnieku poldera zemes īpašnieki vienojās, ka pieprasa valstij turpināt finansēt Silzemnieku poldera uzturēšanu un mainīt Meliorācijas likumu, izslēdzot no tā 26. punktu, jo uzskata, ka:
•    polderu uzturēšana ir valsts funkcija,
•    piecdesmit septiņu Silzemnieku poldera zemju īpašnieku kopīga biedrības dibināšana nav iespējama, jo daļa īpašnieku nav ieinteresēti poldera pastāvēšanā,
•    daļai īpašnieku nebūs iespējams samaksāt iespējamās uzturēšanas izmaksas 20-40 ls/ha gadā, jo ienākumi no lauksaimnieciskās ražošnas nesegs šos izdevumus,
•    nav skaidrības par poldera ietekmes zonām un tajās atrodošos zemju īpašnieku iespējamo ieinteresētību poldera sistēmu uzturēšanā,
•    ja valsts atteiksies finansēt poldera uzturēšanas izmaksas, zemju īpašnieki būs spiesti griezties Satversmes tiesā, jo palielinot produkcijas izmaksas poldera teritorijā, tiek pazemināta ražojošo zemnieku konkurētspēja,
•    ražojošie zemnieki maksā visus valsts uzliktos nodokļus un sagaida, ka kāda daļa no tiem tiek ieguldīta arī Burtnieku novada infrastruktūrā, t.s. Silzemnieku poldera uzturēšanā, jo polderis ir ne tikai 1000 ha nacionālās nozīmes lauksaimniecības zeme, bet arī ceļu tīkls 13,5 km kopgarumā, ko izmanto gan zemnieki, gan mežinieki, novada iedzīvotāji un tūristi.

Zemes  īpašnieki interesējās par to, cik iepriekšējos gados ir bijis kopumā jāmaksā par poldera uzturēšanu, lai aptuveni zinātu, kādas varētu būt īpašnieku izmaksas. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona pārstāvis atbildēja, ka katru gadu situācija atšķiras atkarībā no ūdens daudzuma, sūkņu, grāvju, dambja remontiem u.c. faktoriem. Konkrēti Silzemnieku poldera uzturēšanas izdevumi svārstās 21-42 tūkst. Ls gadā, kur 10,58 km ir aizsargdambja garums, 4 sūkņu stacijas. Tomēr šobrīd darbojas vairs tikai trīs sūkņi, tāpēc plūdu gadījumā poldera teritorijas varētu tikt apdraudētas.
Zemes īpašnieks interesējās, kas notiks gadījumā, ja daļa īpašnieku maksās par poldera uzturēšanu, bet daļa nemaksās? Ivars Kupčs atbild, ka finansējuma nav, jo  valsts šajā gadā to ir samazinājusi 75% apmērā.


Tāpat zemju īpašniekus interesē iespējamā maksāšanas kārtība – kāda būs maksāšanas kārtība? kur sūtīs rēķinus? VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona pārstāvis sniedza atbildi, ka iespējamā procedūra ir līgumu slēgšana ar katru zemes īpašnieku, bet noteikumi par apmaksas kārtību polderu platībās nemaz vēl nav izstrādāti.

Tikšanās reizē izskanēja viedoklis: ja valsts pārtrauc finansēt poldera sistēmu uzturēšanu, līdz ar to atņemot iespēju apstrādāt lauksaimniecības zemes, tad īpašniekiem jāvienojas par konkrētu rīcību, kā pieprasīt valstij kompensācijas par radītajiem zaudējumiem.

Pašvaldību Savienības padomnieces Sniedzes Sproģes sniegtā informācija liecina, ka Silzemnieku poldera uzturēšanas izmaksas gadā svārstās no 21 līdz pat 42 tūkstošiem latu.

Līdz šim tā uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus finansēja valsts. Zemkopības ministrijas pārstāvis Valdis Pētersons atklāja, ka meliorācijas budžets šogad samazināts drastiski - par 43%, jo, veidojot šī gada valsts budžetu, šī nozare nebija prioritāšu sarakstā. Līdz ar to Zemkopības ministrija meklē risinājumus meliorācijas sistēmu uzturēšanai.

Viens no šīs situācijas risinājumiem, ko atbalsta ne tikai lielākā daļa poldera zemju īpašnieki, bet arī Latvijas Pašvaldību savienība, ir polderu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu turpmāka segšana no valsts budžeta. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe uzskata, ka valstij ir jābūt godīgai pret nodokļu maksātājiem un šajā situācijā jāatbalsta zemes īpašnieki, sedzot izmaksas, kā līdz šim un izslēdzot no Meliorācijas likuma 26. pantu.

Jāatgādina, ka Silzemnieku polderis ir meliorācijas sistēma, kas veidota, lai aizsargātu teritoriju no applūšanas pavasara palu vai plūdu laikā. To izveidoja un pieņēma ekspluatācijā 1984. gadā, lai regulētu augsnes mitruma režīmu pie Burtnieka esošajās Silzemnieku pļavās. Šobrīd tā ir apm 1000ha nacionālās nozīmes lauksaimniecības zeme, kur tik audzēti galvenokārt ilggadīgie zālāji.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit