Jaunumi

Uz diskusiju aicina sociālo pakalpojumu sniedzējus

2010-03-25

26. martā, plkst. 11:00 nodibinājuma "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze" zālē, Raiņa ielā 9f, Valmierā, uz diskusiju aicināti Vidzemes reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēji. Diskusijas mērķi ir:

 

  • Informēt par projektu „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2017. gadam”;
  • Uzzināt sociālo pakalpojumu sniedzēju viedokli par alternatīvo sociālo pakalpojumu tuvāk cilvēku dzīvesvietai nepieciešamību Jūsu pašvaldībā un Vidzemes reģionā kopumā;
  • Apspriest iespējas pilnveidot esošos sociālos pakalpojumus un piedāvāt jaunus pakalpojumus programmas „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārtā.

Diskusija paredzēta kā marta sākumā Cēsīs notikušās alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrādes uzsākšanas konferences turpinājums.

Konferencē sabiedrību un projekta mērķa grupas informēja par Vidzemes plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde” aktivitātēm.

Konferencē pieredzes apmaiņas braucienus izvērtēja viena no programmas izstrādes darba grupas ekspertēm, Valkas novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Magone, kura atzina, ka ir gūtas vērtīgas atziņas sociālo pakalpojumu papildināšanai un attīstībai Latvijā. Abu vizīšu rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi ārvalstu prakses integrācijai Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu programmā. Evas Sāres, programmas izstrādes darba grupas ekspertes vadītais Vidzemes reģionālā atbalsta centrs „Dardedze” ir veiksmīgs piemērs, kur NVO saņēmis valsts pasūtījumu sociālo pakalpojumu sniegšanā. Siguldas novada pieredzi par pašvaldības un NVO sadarbību alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanā izstāstīja un padomus programmas izstrādei sniedza Siguldas dienas centra vadītāja Eva Viļķina.

Vairākkārt speciālistu prezentācijās tika minēta valsts atbalsta nepieciešamība. Par valsts politiku alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai konferences dalībniekiem bija iespēja uzzināt no Labklājības ministrijas pārstāves Sigitas Rozentāles.

Iepirkumu konkursā par Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrādi uzvarēja Baltijas sociālo zinātņu institūts. Tā pārstāve Inese Šūpule konferencē prezentēja plānoto izstrādes metodiku.

Pašvaldību pārstāvji, sociālā jomā nodarbinātie, un Vidzemes reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvji konferencē tika aicināti iesaistīties diskusijā par vienotas reģiona alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmas izveides galvenajiem izaicinājumiem.

Projekta ietvaros vēl ir paredzēta arī programmas sabiedriskās apspriešanas pasākumu realizācija un Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu rokasgrāmatas izstrāde un publicēšana.

Plānots, ka izstrādātā alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma kļūs ne tikai par pamatu finansējuma piešķiršanai 2. kārtas projektiem pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, bet arī būs tas politikas plānošanas dokuments, kas noteiks rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus sociālo pakalpojumu attīstībā turpmākajiem 7 gadiem.
ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009