Jaunumi

Izmaiņas nodokļu apmaksas kārtībā

2010-02-26

2010. gads sācies ar ieviestām izmaiņām likumdošanā, kas regulē nodokļu sistēmu Latvijas Republikā. Valsts noteikusi vairākus jaunus nodokļu un mainījusi esošo nodokļu likmes. Veiktās korekcijas attiecināmas arī uz nekustamā īpašuma nodokli, proti - likuma būtiskākais jaunums ir tas, ka šogad iedzīvotājiem būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamajām telpām.

Nekustamā īpašuma nodoklis attiecināms uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Saskaņā ar likumu šī nodokļa likme ir: 0,1% no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40 000 latu; 0,2 % no kadastrālās vērtības daļas, ja tā pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu; 0,3 % no kadastrālās vērtības daļas, ja tā pārsniedz 75 000 latu. Savukārt, nodokļa likme par zemi, ēkām un inženierbūvēm 2010.gadā ir noteikta 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Tāpat arī likuma izmaiņas nosaka, ka minimālais nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 5 Ls.

Tā kā izmaiņas likumdošanā prasa veikt nopietnus papildinājumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā, likumdevējs ir noteicis 2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu izsūtīšanas termiņu ne vēlāk kā 15.septembris (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 24.1 punkts). Pašreiz Burtnieku novada pašvaldība ir nosūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par zemi un ēkām, kuras izmanto saimnieciskajai darbībai, ja aprēķinātais nodoklis ir lielāks par 5 Ls.

 


 

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009