Jaunumi

Novada ceļus tīrīs vietējie zemnieki

2010-01-19

Burtnieku novada pašvaldības izsludinātā publiska iepirkuma procedūra par autoceļu un uzturēšanu 2009./2010. gada ziemas periodā devusi vēlamo rezultātu - uz darbu veikšanu pieteikušies un šādu iespēju ieguvušas vietējās zemnieku saimniecības.

"Izsludinot šo iepirkumu, cerējām piesaistīt vietējos zemniekus, kuriem ir nepieciešamā tehnika ceļu uzturēšanas darbu veikšanai. Vairāki no pretendentiem atzina, ka šāda veida pienākumu uzticēšana no pašvaldības ļauj ziemas mēnešos nodarbināt strādniekus, jo citādāk viņi būtu dīkstāvē un diezin vai paliktu šajās saimniecībās," atzina pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Edvīns Straume.

Vecates un Matīšu pagasta ceļu un ielu uzturēšana nodota zemnieku saimniecībām "Ūtkas" (kontaktpersona: Igors Paņins, tālr. 29224106) un "Bērziņas" (kontaktpersona: Valters Etmanis, tālr. 29487605), savukārt Rencēnu pagastā - zemnieku saimniecībai "Mareņi" (kontaktpersona: Gaida Liepiņa, tālr. 64294149), kā arī SIA "Skurstenis.lv" (kontaktpersona: Līga Bandere, tālr. 29183335). Ēveles pagasta ceļus tīrīs zemnieku saimniecība "Ceļmalas" (kontaktpersona: Jānis Gaumanis, tālr. 29298521), bet Burtnieku pagastā - zemnieku saimniecība "Kļaviņas" (kontaktpersona: Aigars Daugulis, tālr. 26320992). E. Straume piebilda, ka privāto ceļu īpašnieki tiek aicināti kontaktēties ar personu, kas atbildīga par ceļu tīrašanu ziemas periodā konkrētajā pagastā un vienoties par sava ceļa uzturēšanu.

Valmieras pagasta ceļu un ielu tīrīsanai iepirkuma nolikumam atbilstoši noformēti piedāvājumi netika iesniegti.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009