Jaunumi

attēls

Skaidrojums par ūdenssaimniecības tarifa palielinājumu

2012-08-20

2010.gada 1.aprīlī SIA „Renete” saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra domes lēmumu Nr.1,11.§ „Par Burtnieku novada pašvaldības komunālā dienesta Burtnieku pagasta teritorijas apsaimnieko&

2010.gada 1.aprīlī SIA „Renete” saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra domes lēmumu Nr.1,11.§ „Par Burtnieku novada pašvaldības komunālā dienesta Burtnieku pagasta teritorijas apsaimniekošanas funkciju nodošanu „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” pārņēma komunālā dienesta funkcijas, tajā skaitā arī dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas funkciju.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 9.punktu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2010.gada 25.augustā izsniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licenci Nr.U10034 ūdens ieguves, ūdens piegādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem Ēveles ciemā, Ēveles pagastā; Rencēnu un Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā; Vecates ciemā, Vecates pagastā; Matīšu un Burtnieku pagastā Burtnieku novadā.

2010.gada nogalē SIA „Renete” sagatavoja un iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2010.gada 10.novembrī apstiprināja iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu, kurš stājās spēkā 2011.gada 1.janvārī. Iepriekš minētais tarifs tika izstrādāts pamatojoties uz saņemto informāciju no Burtnieku novada pašvaldības par pārdotajiem apjomiem, pieņemot ka pakalpojuma apjoms nemainīsies, kā arī pielietots aprēķina princips izdevumiem, jo SIA „Renete” informācija par reālajām izmaksām bija tikai par četriem mēnešiem.

Galvenie iemesli, kādēļ būtiski mainās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs, ir trīs. Tie ir:
    • Pārdotā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma samazināšanās salīdzinot ar 2010.gada informāciju, uz kuras pamata tika sagatavots pašreiz spēkā esošais tarifs, tas ir :
                        o Pārdotā ūdens apjoma samazinājums par 49%;
                        o Apsaimniekotā notekūdeņu apjoma samazinājums par 52%.

    • 2010.gadā iedzīvotāji aktīvi uzstādīja ūdena patēriņa skaitītājus. Kā rezultātā 2010.gadā par ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc patēriņa normām norēķinājās 80% patērētāju, 2011.gadā 18%, savukārt 2012.gada sākumā jau tikai 8% patērētāju. 2010.gadā vidējais ūdens patēriņš bija 5,2 m3/iedz.,bet 2011.gadā 2,3 m3/iedz.

    • Elektroenerģijas izmaksu pieaugums par 58%, kas saistīts ar 2011.gada 1.aprīlī stājušos spēkā jauno elektroenerģijas tarifu, kā arī nepilnīga uzņēmumam pieejamā informācija pārņemot komunālo saimniecību no Burtnieku novada pašvaldības ar 01.04.2010.

Vēršam uzmanību uz faktu, ka uzņēmums ir samazinājis izmaksas ūdensapgādes pakalpojuma sfērā vidēji par 26,50%.

Lai būtu iespējams noturēt izmaksas plānotā apjomā uzņēmums ir ieviesis ūdens ieguves vietu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu attālināto pārraudzības sistēmu, kas ļauj samazināt personāla izmaksas, kā arī transporta uzturēšanas izdevumus.

Tabulā sniedzam informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu, izmaksu izmaiņām, kas līdz ar to ietekmē ūdensaimniecības tarifa izmaksu izmaiņas.2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit