Jaunumi

attēls

Turpinās darbs pie Burtnieku novada izglītības koncepcijas izstrādāšanas

2012-05-24

Burtnieku novada pašvaldībā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, pagājušā gada februārī darbu uzsāka projektu vadītājs izglītības jautājumos, kura galvenais uzdevums ir izstrādāt Burtnieku novada izglītības koncepciju, iz

Burtnieku novada pašvaldībā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, pagājušā gada februārī darbu uzsāka projektu vadītājs izglītības jautājumos, kura galvenais uzdevums ir izstrādāt Burtnieku novada izglītības koncepciju, izstrādāt un ieviest Burtnieku novada izglītības optimizācijas projektu.
Uzsākot darbu pie Burtnieku novada izglītības koncepcijas izstrādes tika veikta novada izglītības iestāžu vecāku anketēšana, lai noskaidrotu vecāku viedokli un apmierinātību par skolu sniegtajiem pakalpojumiem. Anketēšanas rezultātu galvenais secinājums - vecākiem rūp bērnu izglītības iespējas un viņi ir gatavi diskusijai ar skolu par kopējo mācību kvalitātes procesa uzlabošanu.
Burtnieku novada izglītības iestāžu audzēkņu vecāku viedoklis par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem novadā:
82% vecāku ir apmierināti  ar skolēnu transporta nodrošinājumu nokļūšanai uz skolu;
90% vecāku ir apmierināti ar izglītības kvalitāti novada skolās;
60% vecāku un 100% no aptaujātajiem deputātiem uzskata, ka novadā jāsaglabā visas četras skolas;
77% vecākiem izvēlētos skolu ārpus novada, ja esošā skola tiktu slēgta.  

Burtnieku novada izglītības koncepcijas izstrādei, lai noteiktu turpmākās attīstības vīziju un mērķus tika  ņemti vērā vairāki nacionālas un reģionālas nozīmes izglītības plānošanas dokumenti, kā arī esošā situācija novada izglītības iestādēs un anketēšanas rezultātā iegūtais vecāku viedoklis.

Šā gada pavasarī domes deputātiem tika prezentēts pirmā sagatavotā izglītības koncepcijas vīzija un turpmākās attīstības mērķi:
Izglītības koncepcijas vīzija - Kvalitatīvas izglītības apguves pieejamības nodrošināšana, lai veicinātu izglītojamo iekļaušanos mūsdienu mainīgajā sabiedrībā.
Izglītības koncepcijas mērķi:
1. Paaugstināt  mācību  procesa  kvalitāti;
2. Paplašināt  ārpusstundu  piedāvājumu,  saglabājot  tradīcijas;
3. Nodrošināt  atbalstu  izglītojamajiem;
4. Uzlabot  izglītības  iestāžu  infrastruktūru  un  materiāltehnisko  bāzi;
5. Ieviest  inovatīvus  pasākumus  izglītības  iestāžu  darbā;
6. Izveidot  karjeras  izglītības  sistēmu;
7. Pilnveidot  sporta  darbu;
8. Veidot  izglītības  iestādes, kā  kultūrizglītības centrus;
9. Veidot  izglītības  iestādes  par  aizraujošu  organizāciju;
10. Pilnveidot  skolvadības  darbu.

Burtnieku novada izglītības koncepcijas turpmākās diskusijas un prezentācijas plānotas augustā.

Burtnieku novada izglītības koncepcija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Projektu vadītāja piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā” ietvaros, vienošanās numurs 1IDP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/076/103”

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit